Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Filtry

Filtry

Filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic do standardní tlakové ztráty. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční splinty v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je dle typu filtru standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu s dřevěnými nebo kovovými separátory nebo do jiných materiálů dle požadavků zákazníka.

Kapsové filtry

Kapsové filtry

Kapsové filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic do standardní tlakové ztráty. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční splinty v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu s dřevěnými nebo kovovými separátory. Třídy filtrace: G3, G4, M5, F7, F9 a další.

 

Kompaktní filtry

Kompaktní filtry

- filtrační třída F5 - F9 dle EN 779, účinnost 65-95%
- medium 100% Polypropylen s antibakteriálními účinky, plně spalitelné, schopné jímat oleje
- extrémně dlouhá životnost a ekonomický provoz VZT systémů
- velká filtrační plocha standard - 14 m2, max - 22 m2
- vysoké průtoky vzduchu s rovnoměrnou laminární distribucí za filtrem
- nízká hmotnost, zástavbová hloubka 292 mm (standard) 420 mm (max.)

Popis kompaktních filtrů

Kompaktní filtry jsou vyrobeny z filtračního materiálu ze 100% polypropylenu jehož antibakteriální účinky nevyžadují žádné chemické přísady. Vysoká pevnost filtru ve směru proudění vzduchu a velká filtrační plocha vytvořená mini sklady do profilu V umožňují vysokou zádržnou kapacitu prachu a zároveň zajišťují rovnoměrnou (laminární) distribuci vzduchu. Progresivní filtrační struktura zhušťujících se vláken k výstupní straně dosahuje optimální rovnoměrné zádržnosti částic a již zmiňovaná vysoká pevnost ve směru proudění dovoluje zatížit filtr až do konečné tlakové ztráty 450 Pa, (maximální pevnost do 1500 Pa). Dlouhá životnost filtru vyplývající z výše uvedených výhod filtračního média moderní konstrukce, předurčuje filtr k použití od zdravotnictví přes obory průmyslu až k potravinářství.

Varianty kompaktních filtrů

Dodáváme standardní rozměry. Prodloužená verze filtru max s větší filtrační plochou. Filtrační materiály od F5 do F9.

Možnosti použití kompaktních filtrů

Filtry se používají jako druhý nebo třetí stupeň filtrace ve VZT jednotkách, velmi vhodné pro plynové turbíny.

Výměna a likvidace filtrů

Doporučená konečná tlaková ztráta je 450 Pa. Z důvodů úspory nákladů na energie by se neměly překračovat konečné tlakové ztráty. Použité filtry se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním.

 

Panelové filtry

Panelové filtry

- filtrační třída G4 – F8 dle EN 779
- vysoký výkon v poměru k ceně, nestandardní rozměry dle přání zákazníka
- velká filtrační plocha vytvořena sklady do V vyztužená Al mřížkou s 98% volné plochy
- nízká hmotnost, malá zástavbová hloubka, malý přepravní objem

Popis panelových filtrů

Panelové filtry jsou vyrobeny z filtračního materiálu, který je skládaný, impregnovaný a vyztužený Al mřížkou s 98% volné plochy. Optimálně rozložené sklady filtračního materiálu jsou upevněny a zalepeny do pevného kartonového rámu systémem HOT-MELT. Pro vyšší průtoky je filtr zpevněn na výstupní straně výztuhou.

Varianty panelových filtrů

Dodáváme rozměry dle požadavků zákazníka. Filtry dodáváme v provedení: vysokopevnostní plastový rám a kovové výztuhy, kovový rám a kovové výztuhy nebo kartonový rám. Filtrační materiály od G4 do F8.

Možnosti použití panelových filtrů

Obvykle se filtry používají pro zachycení a zadržení hrubých prachových částic (třída filtrace G4) a prodloužení životnosti sekundárních filtrů nebo pro zachycení a zadržení jemných prachových částic (třída filtrace F5-F8) ve většině klimatizačních jednotek. Při vyšší vlhkosti doporučujeme použít vysokopevnostního plastového rámu.

Výměna a likvidace filtrů

Doporučená konečná tlaková ztráta je 200 - 300 Pa. Z důvodů úspory nákladů na energie by se neměly překračovat konečné tlakové ztráty. Použité filtry se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním, kovové části využít ke druhotnému zpracování.

 

Sepa Paint filtry

Sepa Paint filtry

- filtr pro záchyt přestřiků barev, silikonu, polyuretanu, lepidel, pryskyřic
- dlouhá živostnost a vysoká účinnost v poměru k ceně filtru
- jednoduchá instalace, filtr je odolný proti mechanickému poškození
- nízká hmotnost, malá zástavbová hloubka, malý přepravní objem

Popis SEPA PAINT filtrů

SEPA PAINT filtr pro záchyt kapek ve vícestupňových systémech filtrace v lakovnách a stříkacích boxech je vyroben ze dvou skládaných kartonů s otvory. Otvory v čelní stěně nejsou v ose s otvory v zadní stěně a tak vzduch při průchodu skládaným filtrem mění zcela směr a rychlost a částice jsou zachyceny v zadní stěně do mírně rozevřeného kartonového skladu. Kapky stříkaných hmot se také zachytí již na čelní stěně filtru (Venturiho efekt).

Varianty SEPA PAINT filtrů

Dodáváme šířky 0,75 m, 0,9 m a 1 m. Balení po 10 běžných metrech v kartonu.

Možnosti použití SEPA PAINT filtrů

Filtry se používají pro separaci přestřiků barev, nebo jiných materiálů v průmyslových stříkacích kabinácha boxech. Obvykle jako první stupeň filtrace.

Výměna a likvidace filtrů

Po osazení do filtračního zařízení nevyžadují žádnou údržbu a z důvodů úspory nákladů na energie a fungování odsávání při nanášení hmot stříkáním, by se neměly překračovat konečné tlakové ztráty. Likvidovat filtry lze ve spalovnách nebo skládkováním.

 

KS KOPA

KS KOPA

Adsorpční filtry s aktivním uhlím KS KOPA jsou složeny z ukládacího rámu a adsorpčních patron naplněných aktivním uhlím. Filtry s aktivním uhlím KS KOPA je možné kombinovat s filtry pro mechanické odlučování pevných částic pro různá použití. Výhodou filtrů s aktivním uhlím je možnost regenerace a tím snížení nákladů na používání.

Adsorpční filtry KS KOPA jsou určeny pro adsorpci kerosinu v letištních halách, škodlivin z napájení, odtahy z lakoven, svařoven, odloučení zápachu z kuchyní a grilů, jadernou energetiku a záchyt výfukových plynů, pachů z čistících prostředků, dezinfekcí, lepidel, barev, laků apod. Adsorpce a odloučení škodlivin jako organické látky, styren, acetáty, tech. Benzin, páry nafty, kyselé plyny, čpavek a další zápachy z masné výroby, nemocniční pachy apod.

Pro vysoké průtoky se používají patrony KS KOPA BIG.