Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Filtry

Filtry

Filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic do standardní tlakové ztráty. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční splinty v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je dle typu filtru standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu s dřevěnými nebo kovovými separátory nebo do jiných materiálů dle požadavků zákazníka.

Kapsové filtry

Kapsové filtry

Kapsové filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic do standardní tlakové ztráty. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční splinty v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu s dřevěnými nebo kovovými separátory. Třídy filtrace: G3, G4, M5, F7, F9 a další.

 

Kompaktní filtry

Kompaktní filtry

Kompaktní filtry jsou filtry pro filtraci mikročástic s třídou filtrace M6 – H13 a účinností až 99,98 %. Filtry disponují vysokým průtokem vzduchu jako u standardních rozměrů kapsových filtrů a jsou určené jako koncové filtry nebo předfiltry v klimatizačních a větracích jednotkách, také jsou určeny pro plynové turbíny, kompresory, klimatizační zařízení elektráren apod. Filtry je možné umístit do standardních rámů vzduchotechnických a klimatizačních jednotek s dosažení vysokých nároků na čistotu.

 

Panelové filtry

Panelové filtry

- filtrační třída G4 – F8 dle EN 779
- vysoký výkon v poměru k ceně, nestandardní rozměry dle přání zákazníka
- velká filtrační plocha vytvořena sklady do V vyztužená Al mřížkou s 98% volné plochy
- nízká hmotnost, malá zástavbová hloubka, malý přepravní objem

Popis panelových filtrů

Panelové filtry jsou vyrobeny z filtračního materiálu, který je skládaný, impregnovaný a vyztužený Al mřížkou s 98% volné plochy. Optimálně rozložené sklady filtračního materiálu jsou upevněny a zalepeny do pevného kartonového rámu systémem HOT-MELT. Pro vyšší průtoky je filtr zpevněn na výstupní straně výztuhou.

Varianty panelových filtrů

Dodáváme rozměry dle požadavků zákazníka. Filtry dodáváme v provedení: vysokopevnostní plastový rám a kovové výztuhy, kovový rám a kovové výztuhy nebo kartonový rám. Filtrační materiály od G4 do F8.

Možnosti použití panelových filtrů

Obvykle se filtry používají pro zachycení a zadržení hrubých prachových částic (třída filtrace G4) a prodloužení životnosti sekundárních filtrů nebo pro zachycení a zadržení jemných prachových částic (třída filtrace F5-F8) ve většině klimatizačních jednotek. Při vyšší vlhkosti doporučujeme použít vysokopevnostního plastového rámu.

Výměna a likvidace filtrů

Doporučená konečná tlaková ztráta je 200 - 300 Pa. Z důvodů úspory nákladů na energie by se neměly překračovat konečné tlakové ztráty. Použité filtry se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním, kovové části využít ke druhotnému zpracování.

 

Tukové filtry

Tukové filtry

Tukové filtry slouží k zachytávání tukových a olejových výparů a pachů, které vznikají při tepelné úpravě potravin. Olejové a tukové aerosoly nevnikají do potrubí a tím se zvyšuje životnost vzduchotechnických komponentů. Tukové filtry jsou rovněž vhodné k zachytávání nejhrubších prachových částic v laboratořích a lehkém i těžkém průmyslu.

 

Sepa Paint filtry

Sepa Paint filtry

- filtr pro záchyt přestřiků barev, silikonu, polyuretanu, lepidel, pryskyřic
- dlouhá živostnost a vysoká účinnost v poměru k ceně filtru
- jednoduchá instalace, filtr je odolný proti mechanickému poškození
- nízká hmotnost, malá zástavbová hloubka, malý přepravní objem

Popis SEPA PAINT filtrů

SEPA PAINT filtr pro záchyt kapek ve vícestupňových systémech filtrace v lakovnách a stříkacích boxech je vyroben ze dvou skládaných kartonů s otvory. Otvory v čelní stěně nejsou v ose s otvory v zadní stěně a tak vzduch při průchodu skládaným filtrem mění zcela směr a rychlost a částice jsou zachyceny v zadní stěně do mírně rozevřeného kartonového skladu. Kapky stříkaných hmot se také zachytí již na čelní stěně filtru (Venturiho efekt).

Varianty SEPA PAINT filtrů

Dodáváme šířku 1 m. Balení po 10 běžných metrech v kartonu.

Možnosti použití SEPA PAINT filtrů

Filtry se používají pro separaci přestřiků barev, nebo jiných materiálů v průmyslových stříkacích kabinách a boxech. Obvykle jako první stupeň filtrace.

Výměna a likvidace filtrů

Po osazení do filtračního zařízení nevyžadují žádnou údržbu a z důvodů úspory nákladů na energie a fungování odsávání při nanášení hmot stříkáním, by se neměly překračovat konečné tlakové ztráty. Likvidovat filtry lze ve spalovnách nebo skládkováním.

 

KS KOPA

KS KOPA

Adsorpční filtry s aktivním uhlím KS KOPA jsou složeny z ukládacího rámu a adsorpčních patron naplněných aktivním uhlím. Filtry s aktivním uhlím KS KOPA je možné kombinovat s filtry pro mechanické odlučování pevných částic pro různá použití. Výhodou filtrů s aktivním uhlím je možnost regenerace a tím snížení nákladů na používání. 

Adsorpční filtry KS KOPA jsou určeny pro adsorpci kerosinu v letištních halách, škodlivin z napájení, odtahy z lakoven, svařoven, odloučení zápachu z kuchyní a grilů, jadernou energetiku a záchyt výfukových plynů, pachů z čistících prostředků, dezinfekcí, lepidel, barev, laků apod. 
Adsorpce a odloučení škodlivin jako organické látky, styren, acetáty, tech. Benzin, páry nafty, kyselé plyny, čpavek a další zápachy z masné výroby, nemocniční pachy apod. 

Pro vysoké průtoky se používají patrony KS KOPA BIG.