Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Požární komponenty

Požární komponenty

Vzduchotechnické výrobky požární techniky jsou součástí požárního zabezpečení budov. Hlavním cílem těchto produktů, je zabránění šíření požáru a zplodin z hoření ve větracích a klimatizačních systémech. Součástí tohoto sortimentu jsou protipožární klapky, požární uzávěry a požární ventily.

FKA2-EU

FKA2-EU

Čtyřhranná protipožární klapka FKA2-EU pro uzavření prostupů potrubí mezi požárními úseky, pro různé způsoby vestavby, dostupná v mnoha velikostech a provedeních. Požární klapky FKA2-EU lze dodat v rozměrech: 200×100 – 1 500×800 mm, v přírůstcích po 1 mm. Nízká tlaková ztráta a hladina akustického výkonu s možností univerzální možnosti vestavby. Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM. Třída požární odolnosti až EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S

Na dotaz je možné dodat požární klapky FKA2-EU ve verzi ATEX.

Tato klapka nahrazuje předešlé typy požárních klapek FKA-EU a FKS-EU. Nový model klapky sebou přináší mnohé inovace oproti předchozím modelům.

Volitelné vybavení a příslušenství pro požární klapky FKA2-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spouštěcí teplota 72/95 °C nebo detektory kouře.

Požární klapka v souladu s evropskou výrobkovou normou ČSN EN 15650 ve čtvercovém nebo čtyřhranném provedení, se dvěma velkými revizními otvory, které lze otevřít bez použití nástrojů. Testováno z hlediska protipožárních vlastností podle ČSN EN 1366-2 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalogový list výrobní řady: FKA2-EU.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: FKA2-EU_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: FKA2-EU - návod k použití.pdf. ATEX-certifikát: ATEX-EU-declaration-Type-FK2-EU.pdf

 • Rozměry na míru pro 1 mm
 • Dva inspekční otvory
 • Výška klapky od 100 mm
 • Možnost dodatečné instalace servopohonu
 • Snížení tlakové ztráty o 24% díky většímu volnému přůřezu
 • Vhodné pro širokou škálu instalačních situací (certifikováno)
 • Hygienický certifikát
 

FDMA

FDMA

Požární klapky FDMA jsou uzávěry vzduchotechnických rozvodů, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. List klapky samočinně uzavírá vzduchovod pomocí pružiny nebo servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být ruční, teplotní nebo elektromagnetem. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAT. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

Charakteristika klapek:

- CE certifikace dle EN 15650
- testováno dle EN 1366-2
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1
- požární odolnost EIS 120, EIS 90
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2
- cyklování C 10 000 dle EN 15650
- korozivzdornost dle EN 15650
- ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158
- Prohlášení o vlastnostech č. PM/FDMA/01/20/1
- Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b

Provozní podmínky:

Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek:
a) maximální rychlost proudění vzduchu 12 m/s  maximální tlakový rozdíl 1200 Pa
b) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky.

Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze.
Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.

Katalogový list výrobní řady FDMA
Certifikát o stálosti vlastností FDMA

Požární klapky FDMA nahrazují klapky PKTM 90.

 

FDMB

FDMB

Požární klapky FDMB jsou uzávěry vzduchotechnických rozvodů, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. List klapky samočinně uzavírá vzduchovod pomocí pružiny nebo servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAT. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

Charakteristika klapek

 • CE certifikace dle EN 15650
 • testováno dle EN 1366-2
 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1
 • požární odolnost EIS 120, EIS 90
 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2
 • cyklování C 10 000 dle EN 15650
 • korozivzdornost dle EN 15650
 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-0011/2014
 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/FDMB/01/20/1
 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b

Provozní podmínky
Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek:
a) maximální rychlost proudění vzduchu 12 m/s
maximální tlakový rozdíl 1200 Pa
b) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky.

Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze.
Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.

Katalogový list výrobní řady FDMB
Certifikát o stálosti vlastností FDMB

Požární klapky FDMB nahrazují klapky PKTM-III.

 

FDMC

FDMC

• klapky od ø 100 do 400 mm
• zařízení zabraňující šíření požáru a kouře ve větracích a klimatizačních systémech
• zkoušené dle EN 1366-2 ve spojení s EN 1363-1
• max. tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa
• požární odolnost dle EN 13501-3 + A1 EIS 60
• pro maximální rychlost proudění vzduchu klapkou 12 m/s
• těleso vyrobeno z pozinkovaného plechu, list klapky vyroben z vápenokřemičité izolační desky
(TPM 083/12)

 

FDMR

FDMR

Požární klapky FDMR jsou vzduchotechnické zařízení, které zabraňuje šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku od druhého. List požárních klapek FDMR uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu.

Požární klapky FDMR nahrazují klapky typu PKTM III, FDMD, PKTM 90, PKTM90PM.

 • CE certifikace dle EN 15650
 • testováno dle EN 1366-2
 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1
 • požární odolnost: EIS 120 - 500 Pa, EIS 120, EIS 90, EIS 60
 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3
 • cyklování C 10 000 dle EN 15650
 • korozivzdornost dle EN 15650
 • ES Certifikát shody: 1391-CPR-2020/0004
 • Prohlášení o vlastnostech PM/FDMR/01/19/1
 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b
 

FDMQ

FDMQ

Požární klapky FDMQ jsou uzávěry vzduchotechnických rozvodů, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. List klapky samočinně uzavírá vzduchovod pomocí pružiny nebo servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAT. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

Charakteristika klapek

 • CE certifikace dle EN 15650
 • testováno dle EN 1366-2
 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1
 • požární odolnost EIS 120, EIS 90
 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2
 • cyklování C 10 000 dle EN 15650
 • korozivzdornost dle EN 15650
 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2020/0003
 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/FDMQ/01/20/1
 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b

Provozní podmínky
Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek:

a) maximální rychlost proudění vzduchu 12 m/s, maximální tlakový rozdíl 1200 Pa
b) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky.

Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze.
Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.

Katalogový list výrobní řady FDMQ
Certifikát o stálosti vlastností FDMQ

Požární klapky FDMQ nahrazují klapky PKTM 90-PM (čtyřhranné klapky).

 

FDML

FDML

Lamelové požární klapky FDML jsou vzduchotechnické elementy sloužící jako uzávěry potrubních rozvodů a lze použít jako požární stěnové uzávěry v požárně dělících konstrukcích. Stěnové požární uzávěry FDML zabraňují šíření požáru a zplodin z jednoho požárního úseku do druhého. Ovládání listů požárních stěnových uzávěrů je pomocí servopohonu. V případě zasažení klapky požárem dojde k automatickému uzavření pomocí zpětné pružiny servopohonu.

FDML lze použít jako požární klapku ve vzduchotechnických rozvodech i jako požární stěnový uzávěr osazený krycími mřížkami v požárně dělících konstrukcích. V případě použití jako požární klapka, musí být klapky vybaveny navazujícím inspekčním dílem pro snadnou údržbu a revizi. Inspekční díl se instaluje přímo za klapku.

 

FGS

FGS

Požární větrací mřížky FGS jsou určeny k rozdělení požárních úseků a zamezení šíření toxických plynů, kouře a plamenů. Požární větrací mřížky FGS jsou prvek pasivní požární ochrany. Požární mřížky FGS jsou testovány dle normy EN 1364-1, ETAG 026 část 4 a prEN 1364-5:2014 a klasifikována ve smyslu normy EN 13501-2:2017.

Požární větrací mřížky FGS jsou určeny k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení navazujícího vzduchotechnického potrubí. Požární mřížky FGS se dodávají s ručním ovládáním (označení ZV a DV1-2) nebo se servopohonem (označení DV7-T, DV9-T a DV9-T-ST).

 

FDMS / FDMS-VAV

FDMS / FDMS-VAV

Požární klapky FDMS jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnického zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého, uzavřením vzduchovodu v místech osazení. List požárních klapek FDMS v případě požáru uzavře automaticky vzduchotechnické potrubí pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Klapky jsou osazeny obručí, která nahrazuje funkci požární ucpávky a tím zjednodušuje její vlastní instalaci do požárně dělící konstrukce.

Požární klapky FDMS-VAV jsou navíc vybaveny variabilní regulací proudění vzduchu, stejně jako u variabilních regulátorů vzduchu. Klapky FDMS-VAV mají tělo prodlouženo o nástavec s měřícím křížem a regulátorem, klapka FDMS-VAV je uzavírána pouze pomocí servopohonu.

Charakteristika klapek:
- CE certifikace dle EN 15650
- testováno dle EN 1366-2
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1
- požární odolnost až EIS 60
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list třída 2
- korozivzdornost dle EN 15650
- V případě FDMS test cyklování C 10 000 dle ČSN EN 15650
- V případě FDMS-VAV test cyklování C 20 000 dle ČSN EN 15650
- V případě FDMS je ovládání klapek mechanické nebo pomocí servopohonu
- V případě FDMS-VAV je ovládání klapek pouze pomocí servopohonu
- Certifikace P-mark od institutu RISE ve Švédsku č. SC1433-17

Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek:
- Maximální rychlost proudění vzduchu 12 m/s.
- Maximální tlakový rozdíl na klapce 2500 Pa.
- Provoz klapek nezávisí na směru proudění vzduchu (cirkulace). V případě FDMS-VAV je směr proudění vzduchu přesně dán.
- Klapka může být umístěna v jakékoliv pozici.
- Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.
- Klapky jsou určeny pro makroklimatické oblasti s mírným klimatem podle EN 60721-3-3.
- Teplota v místě instalace je povolena v rozsahu od -30 °C do +50 °C.

 

BSK-J

BSK-JPožární klapky BSK-J jsou uzávěry ve vzduchotechnickém potrubí, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření. Klapky BSK-J jsou určené do čtyřhranného potrubí při přechodu z jednoho požárního úseku do druhého. Klapky mají zabudované termoelektrické aktivační zařízení, které při dosažení teploty 72 °C klapku uzavře. Na přání je možné dodat klapky s aktivačním zařízením, které se spustí při dosažení teploty 95 °C. Klapky jsou poháněny servopohony BELIMO a mají také komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24.
 

PKI-C

PKI-C

Požární cartidgerové klapky PKI-C jsou požární uzávěry ve vzduchotechnickém kruhovém potrubí s třídami požární odolnosti EI60S, EI90S a EI120S. Požární klapky PKI-C jsou standardně vybaveny tavnou pojistkou, která klapku uzavře při dosažení teploty 72°C nebo je lze vybavit jedním koncovým spínačem (DV-1), nebo dvěma koncovými spínači (DV1-2), které signalizují stav polohy klapky.

Požární klapka PKI-C se skládá z ocelového pozinkovaného plechu, kalcia-silikátové desky, grafitového protipožárního laminátu, polyuretanovou pěnou, etylén-propylénovým kaučukem, měděným plechem, nízkotavnou pájkou v pojistce na bázi Sn, Bi Pb a povrchovou práškovou barvou.

 

BX-1H

BX-1H

Kruhové talířové požární ventily BX-1H jsou konstruovány pro osazení do vertikální požárně dělících příček nebo na začátek potrubních tras. Regulaci průtoku vzduchu ventilu umožňuje regulační disk a aretaci polohy zajišťuje kontramatka. V případě požáru při překročení teploty 72°C se ventil uzavře a oddělí od sebe sousední požární úseky.

Požární ventil BX-1H je klasifikován podle ČSN EN 13501-3+A1:2010 jako El 60 S. Konstrukce talířového ventilu odpovídá ČSN EN 15650:2010. Standardně je součástí balení objímka (montážní kroužek) dlouhá 35 mm, na dotaz je možné dodat 67, 120 nebo 150 mm.

 

KSO-F

KSO-FProtipožární talířový ventil KSO-F je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010. Ventil KSO-F má těsnění z pěnové hmoty, regulační disk umožňuje snadnou regulaci průtoku vzduchu a zajištění polohy kontramatkou. Když teplota v bezprostřední blízkosti dosáhne hodnot tavení spoje pojistky (+70°C), regulační disk se uzavře. Ventil se dodává s montážním kroužkem KKT vyrobeným také z pozinkovaného ocelového plechu. Určen pro horizontální vzduchotechnické potrubí. KSO-F je určen k použití jako protipožární uzávěr ve ventilačních systémech. Odolnost tohoto vzduchotechnického zařízení KSO-F byla přezkoušena dle EN 13501-3 autorizovanou zkušebnou a klasifikace požární odolnosti uzávěru osazeného ve stěnové konstrukci je E120.
 

SC / SCV

SC / SCV

Požární klapky SC+ jsou požární uzávěry určené k instalaci přímo do kruhového potrubí, SCV+ jsou požární klapky s talířovým ventilem určené do kruhového potrubí vhodné pro přívod i odvod vzduchu. Vyjímkou v této kategorii jsou klapky s označením SC0 nebo SCV0, které jsou určené pouze pro odvod a jsou certifikované pouze na celistvost “E”.

Požární klapky mají tepelnou pojistku, která se při překročení teploty 72 °C roztaví a klapku uzavře. Požární odolnost uzávěru je EI60S/90/120, dle provedení, stěnové konstrukce a způsobu instalace. Tavná pojistka je výměnná a lze ji objednat samostatně.

 

PVM

PVM

• zařízení zabraňující šíření požáru a kouře ve větracích a klimatizačních systémech
• osazeny mohou být samostatně nebo slouží i pro přívod a odvod vzduchu
• požární odolnost E 90 / EW 90
• velikosti v mm: 100, 125, 160, 200
• průtok od 20 do 300 m3/h
• pouzdro ventilu vyrobeno z pozinkovaného plechu, těleso a talíř ventilu lakované RAL 9010
(TPM 052/05)

PVM - objednavkovy klic

 

CFDM

CFDM

Požární klapky CFDM jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872.

List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky.

Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod (TVOM) a pro přívod (TVPM). Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem (CFDM-V).

Charakteristika klapek:

- CE certifikace dle EN 15650
- testováno dle EN 1366-2
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1
- požární odolnost EIS 120, EIS 90, EIS 60
- těsnost dle EN 1751 přes list klapky třída 2, vnější těsnost se rovná potrubnímu systému
- korozivzdornost dle EN 15650
- ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2018/0129
- prohlášení o vlastnostech č. PM/CFDM/01/20/1, PM/CFDM-V/01/20/1
- hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b

 

SEDM

SEDMPožární klapky pro odvod kouře a tepla v potrubních vzduchotechnických rozvodech odkuřovacích zařízení. V případě požáru se klapka otevře v zasaženém místě a tím umožní ventilátorům odvádět zplodiny hoření a teplo ze zasáhnutých míst požárem. Klapky s označením SEDM jsou požárně odolné a jsou určené pro použití v prostorech s více požárními úseky, které mohou být spojeny vzduchotechnickým potrubím pro odvod kouře. Klapky je možné dodat v několika provedeních se servopohonem na 230V nebo na 24V, s komunikačním a napájecím zařízením a s přírubami nebo bez. Klapky je možné instalovat ve všech polohách – svisle a vodorovně, určené jsou pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu, bez vody i z jiných zdrojů než z deště a s teplotním omezením -20 až 50°C dle EN 60 721-3-3 zm. A2.
 

SEDS

SEDSPožární klapky pro odvod kouře a tepla slouží jako uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které odvádějí teplo a zplodiny hoření z jednoho požárního úseku. Klapky SEDS pro odvod kouře a tepla se instalují ve vzduchotechnickém potrubí všech rozměrů povolených oblastí přímé aplikace uvedené v normě EN 1366-9. Klapky se instalují s vodorovnou osou listu, směr proudění odváděného kouře musí být orientován od strany s ovládáním. Klapky je možné dodat v několika provedeních se servopohonem na 230V nebo na 24V, s komunikačním a napájecím zařízením. Klapky jsou určené pro prostředí proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště dle EN 60 721-3-3 zm.A2.
 

WH

WH

Požární klapky WH jsou určené do kruhového potrubí k oddělení dvou požárních úseků. Klapky se ovládají několika různými mechanismy jako jsou například: manuální ovládání, manuální ovládání s magnetem, s impulsním elektromagnetem, s přídržným elektromagnetem a servopohony Belimo a Siemens. Klapky mají termoelektrická čidla, která při překročení teploty 70 °C uvnitř potrubí klapku automaticky uzavře (na vyžádání lze vybavit klapky termoelektrickým čidlem s teplotou uzavírání až 95 °C). Klapky se vyrábí s tloušťkou břitu klapky 25 mm WH25 nebo 40 mm WH45 a s dvoubřitým těsněním SAFE označení U.

Aby byly zachovány vlastnosti klapek, musí být klapky vždy instalovány dle přiloženého manuálu (Vždy musí být dodrženy ustanovení národních zákonů a vyhlášek platných v zemi, kde se klapka instaluje). Klapky jsou schváleny pro montáž v průmyslových budovách a slaném prostředí: námořní prostředí a přístavy, rybí trhy, jatka, výrobny sýrů.

Evropské normy:        

 • CE certifikace - EN 15650
 • Zkoušky - EN 1366-2
 • Klasifikace - EN 13501-3
 • Spolehlivost tepelné pojistky - ISO 102994-4
 • Vzduchotěsnost - EN 1751
 • Odolnost proti korozi - EN 60068-2-52
 

WK

WK

Požární klapky do čtyřhranného potrubí WK jsou určené k oddělení dvou požárních úseků. Požární klapky WK jsou vybaveny manuálním ovládáním nebo servopohony Belimo a Siemens. Břit klapky je vyroben z 25 mm nebo 40 mm silného ohnivzdorného materiálu a skříň klapky je vyrobena z pozinkované uhlíkové oceli nebo nerez oceli. Klapky jsou testovány a klasifikovány pro přetlak 500 Pa v souladu s normami EN 1366-2 a EN 13501-3.

Klapky WK mohou být sdružovány do dvojic s maximální velikostí 1645x600, 1245x800 a 800x1245 mm. Sdružování více jak dvou klapek je zakázáno. Je zakázáno sdružovat klapky se svislou osou nad sebe do dvojic. Klapky se spojují pomocí soupravy na sdružování klapek.

Požární klapky WK se zavírají automaticky díky termoelektrickému spouštěcímu čidlu, které spustí uzavírání při překročení teploty 70 °C (na vyžádání lze dodat klapku se spouštěním při překročení 95 °C). Klasifikace požární odolnosti dle EN 13501-3-2005 je dle druhu montáže až EIS 180.

Požární klapky WK byly schválené pro instalaci ve slaném prostředí jako jsou například: námořní přístavy, rybí trhy, jatka, výrobny sýrů apod.

Evropské normy:

 • Zkoušky - EN 1366-2
 • Spolehlivost tepelné pojistky - ISO 10294-4
 • Klasifikace - EN 13501-3
 • Vzduchotěsnost - EN 1751
 • Odolnost proti korozi - EN 60068-2-52
 • CE certifikace - EN 15650

Ke stažení - Katalogový list WK 25
                     Katalogový list WK 45

V případě zájmu o tyto požární klapky prosím zašlete poptávku na náš email, popř. nás kontaktujte telefonicky.

 

FDR

FDR

Kruhová požární klapka FDR je určena k rozdělení požárních úseků a zamezení šíření toxických plynů, kouře a plamenů. Požární klapka FDR je prvek pasivní požární ochrany a je společně se způsobem její instalace neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti objektu. Kruhová požární klapka FDR je certifikovaná dle normy ČSN EN 15 560, testovaná dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1. Požární klapky FDR jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a obsahují vápeno-křemičité díly, ohnivzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretanovou pěnu a etylen-propylenovou pryž. 

Typy nabízených požárních klapek FDR

FDR-3G 
Klapka s požární odolností až 120 minut, rozměrová řada od 100 do 1000 mm, revizní otvor součástí.

FDR-3G-KS
Klapka s požární odolností až 120 minut vybavená čtvercovým instalačním kitem určeným do čtyřhranného stavebního otvoru, který je pevnou součástí klapky. Rozměrová řada od 100 do 630 mm.

FDR-3G-KR
Klapka s požární odolností až 120 minut vybavená kruhovým instalačním čtvercovým kitem určeným do kruhového stavebního otvoru, který je pevnou součástí klapky. Rozměrová řada od 100 do 630 mm.

FDR-3G-OF
Klapka s požární odolností až 120 minut vybavená ochranou přefukovou mřížkou na obou stranách. Rozměrová řada od 200 do 630 mm.

Požární klapky FDR se dodávají s ručním ovládáním nebo se servopohonem. 

Požární klapka FDR s ručním ovládáním 
Spouštěcí mechanismus požární klapky FDR se aktivuje, pokud teplota v místě pojistky dosáhne 74 °C (na vyžádání 100 °C). V případě požáru se klapka do 10s po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře. Po uzavření mřížky zůstanou listy mřížky zablokované v uzavřené poloze a lze je otevřít pouze ručně. 

Požární klapka FDR se servopohonem 
Požární klapka se servopohonem FDR je standardně vybavená koncovými spínači, volitelně s napájecí a komunikační jednotkou. Servopohon uzavírá klapku na základě signálu ze systému řízení budovy (přerušení napájení) nebo po překročení teploty termoelektrického teplotního čidla 72 °C (95 °C nebo 120 °C na vyžádání). Napájecí obvod servopohonu se přeruší a pružina uzavře listy klapky do 20 vteřin.

Aktivační mechanismus klapek s ručním ovládáním
• H0
Základní provedení klapky, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74° C (na vyžádání 100° C). Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44
• H2
Manuální aktivační mechanismus H0 + indikace otevřené a uzavřené polohy dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
• H5-2
Manuální aktivační mechanismus H0 + aktivační mechanismus s elektromagnetem 24V AC/DC v impulsním zapojení (aktivace zavření listu klapky nastane impulsem po přivedení napětí do elektromagnetu) + indikace zavřené a otevřené polohy klapky dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
• H6-2
Manuální aktivační mechanismus H0 + aktivační mechanismus s elektromagnetem 230V AC v impulsním zapojení (aktivace zavření listu klapky nastane impulsem po přivedení napětí do elektromagnetu) + indikace zavřené a otevřené polohy klapky dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.

Aktivační mechanismus klapek ovládaných servopohonem
• B230T nebo G230T
G230T Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B230T) nebo Gruner (G 230T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 230V AC.
• B24T nebo G24T
G24T Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T) nebo Gruner (G24T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC.
• BST0 nebo GST0
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 230V AC) nebo servopohonem Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 24V AC) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájecí a komunikační jednotky Belimo BKN 230-24 nebo Gruner fs-UFC230-2.
• B24T-W nebo G24T-W
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-W) nebo Gruner (G24T-W) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C a kabely pro napájecí a komunikační jednotku (komunikační jednotka není součástí mechanismu). Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC.
• B24T-SR nebo G24T-SR
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-SR) nebo Gruner (G24T-SR) se zpětnou pružinou a ovládáním 0-10V (možnost nastavení polohy listu v libovolné poloze), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC. Tento aktivační mechanismus lze použít pouze pro klapky s DN ≥ 160 mm.

Katalogový list výrobní řady: FDR.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: FDR_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: FDR-navod-k-pouziti.pdf

 

PKI-S

PKI-S

Požární hranatá klapka PKI-S je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí. List požární klapky na základě mechanického, teplotního nebo elektrického signálu uzavře VZT čtyřhranné potrubí a zabrání tak šíření plamenů, tepla a kouře. Požární klapky jsou certifikovány dle normy EN 15650, testovány dle EN 1366-2 a klasifikovány dle EN 13501-3.
Plášť a pomocné konstrukce požární klapky jsou vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu, na dotaz je možné dodat konstrukci a skříň z nerezového plechu A316L nebo A304.

List požární klapky PKI-S je tvořen z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je umístěn v ochranném rámu klapky. Pasivní těsnost požární klapky proti prostupu kouře je zajištěna pryžovým těsněním. Aktivní těsnost proti prostupu kouře a tepla při požáru je zajištěna protipožárním těsněním intumex. Pro uvedení klapky do ochranné polohy „ZAVŘENO“ jsou klapky vybaveny spouštěcím mechanismem „Manuální“ – základní provedení s pojistkou, popřípadě elektromagnetem nebo se servopohonem. Panel se spouštěcím mechanismem u všech požárních klapek je odnímatelný a zároveň zaměnitelný za panel s jiným vybavením, například místo mechanismu s ručním ovládáním za mechanismus se servopohonem atd. Všechny požární klapky jsou vybaveny alespoň jedním revizním otvorem.

Spouštěcí mechanismus manuální


ZV základní vybavení požární klapky (standardní model) je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při dosažení požadované teploty 72 - 74 °C (na vyžádání 100 °C). Klapka se uzavře do 10 sekund po rozpojení tavné pojistky.
DV1-2 ZV + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“, 24 V (AC/DC) / 230 V (AC).
DV5-2 ZV + impulsní elektromagnetický spouštěcí mechanismus 24 V (AC) + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Po přivedení elektrického impulsu do elektromagnetu a jeho nabuzení dojde k uzavření klapky
DV6-2 ZV + impulsní elektromagnetický spouštěcí mechanismus 230 V (AC) + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO. Po přivedení elektrického impulsu do elektromagnetu a jeho nabuzení dojde k uzavření klapky.

Spouštěcí mechanismus se servopohonem


DV7-T nebo G7-T požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo Gruner (G) 230 V (AC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky*.
DV9-T nebo G9-T požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo (G) Gruner 24 V (AC/DC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky*.
DV9-T-ST nebo G9-T-ST požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo Gruner (G) 24 V (AC/DC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem a komunikační jednotkou Belimo BKN230-24 nebo Gruner fs-UFC24-2 (jiné komunikační jednotky na vyžádání). Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky*.
DV9-T-W nebo G9-T-W Požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo (G) Gruner 24 V (AC/DC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Klapka je opatřena kabely pro propojení s komunikační jednotkou. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky*.
DV9-T-SR nebo G9-T-SR Požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo (G) Gruner 24 V (AC/DC) s pružinou a ovládáním 0-10V vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky*. Tento typ spouštěcího mechanismu je k dispozici pouze pro klapky s DN ≥ 160 mm nebo H ≥ 160 mm. *) Napájecí obvod se přeruší a servopohon zavře klapku do 20 sekund.

 

PKI-R

PKI-R

Požární kruhová klapka PKI-R je požární uzávěr VZT potrubí. List klapky uzavře vzduchotechnické potrubí na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulsu. Tím dojde k zamezení šíření požáru, tepla a kouře. Požární klapka je certifikována dle normy EN 15650, testovány dle EN 1366-2 a klasifikovány dle EN 13501-3.

Skříň požární klapky a pomocné konstrukce jsou vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu. Na dotaz je možné dodat konstrukci a skříň z nerezového plechu A316L nebo A304.

Požární kruhová klapka se spouštěcím mechanismem

ZV - základní vybavení požární kruhové klapky (standardní model) je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při dosažení požadované teploty 72 °C (na vyžádání 100 °C). Klapka se uzavře do 10 sekund po rozpojení tavné pojistky
DV1-2 ZV + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“, 24 V (AC/DC) / 230 V (AC)
DV5-2 ZV + impulsní elektromagnetický spouštěcí mechanismus 24 V (AC) + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“. Po přivedení elektrického impulsu do elektromagnetu a jeho nabuzení dojde k uzavření klapky
DV6-2 ZV + impulsní elektromagnetický spouštěcí mechanismus 230 V (AC) + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO. Po přivedení elektrického impulsu do elektromagnetu a jeho nabuzení dojde k uzavření klapky


Požární kruhová klapka se servopohonem


DV7-T nebo G7-T kruhová požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo Gruner (G) 230 V (AC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky
DV9-T nebo G9-T požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo (G) Gruner 24 V (AC/DC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky
DV9-T-ST nebo G9-T-ST požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo Gruner (G) 24 V (AC/DC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem a komunikační jednotkou Belimo BKN230-24 nebo Gruner fs-UFC24-2 (jiné komunikační jednotky na vyžádání). Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky
DV9-T-W nebo G9-T-W požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo (G) Gruner 24 V (AC/DC) s pružinou vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Klapka je opatřena kabely pro propojení s komunikační jednotkou. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky
DV9-T-SR nebo G9-T-SR požární klapka se servopohonem Belimo (DV) nebo (G) Gruner 24 V (AC/DC) s pružinou a ovládáním 0-10V vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem. Součástí servopohonu jsou pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky*. Tento typ spouštěcího mechanismu je k dispozici pouze pro klapky s DN ≥ 160 mm nebo H ≥ 160 mm. *) Napájecí obvod se přeruší a servopohon zavře klapku do 20 sekund

 

PKI-Ex-R

PKI-Ex-R

Požární kruhová klapka PKI-R Ex je určena do výbušného prostředí. Klapka do výbušného prostředí PKI-Ex-R je požární uzávěr VZT kruhového potrubí. List klapky je vyrobený tak, aby uzavřel potrubí na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulsu. Tím dojde k zamezení šíření plamenů, tepla a kouře. Požární klapky do výbušného prostředí jsou konstruovány a certifikovány dle směrnice ATEX 2014/34/EU a jsou ve shodě s testovacími parametry EIS 1366-2.


Plášť a pomocná konstrukce požární klapky PKI-R Ex je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. List klapky je vytvořený z kalcium-silikátových desek a je uložen v ochranném rámu klapky. Pasivní těsnost klapky – proti prostupu kouře je zajištěna pryžovým těsněním. Aktivní těsnost – proti prostupu kouře a tepla při požáru je zajištěna protipožárním těsněním intumex.


Pro uvedení požární klapky PKI-Ex-R do ochranné polohy „ZAVŘENO“ jsou klapky vybaveny spouštěcím mechanismem „Manuálním“ nebo se „Servopohonem“. Panel se spouštěcím mechanismem u všech požárních klapek je odnímatelný a zároveň ho lze zaměnit za panel s jiným vybavením, např. místo mechanismu s ručním ovládáním za mechanismus se servopohonem atd. Všechny klapky jsou vybaveny alespoň jedním revizním otvorem.


Způsob montáže tvoří nedílnou část pro určení požární odolnosti klapky. Při instalaci klapek o šířce větší než 630 mm mokrou cestou doporučujeme dovnitř požární klapky vložit potrubní výztuhu. Výztuha pomůže zabránit poškození či prohnutí pláště požární klapky způsobeném hmotností výplně. Po vyschnutí výplně je důležité výztuhu opět odstranit a provést funkční test klapky.

 

PKI-Ex-S

PKI-Ex-S

Požární čtyřhranná klapka PKI-Ex-S do výbušného prostředí je požární uzávěr VZT čtyřhranného potrubí. Požární klapka PKI-S Ex do výbušného prostředí je vyrobena tak, aby list klapky na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulsu uzavřel potrubí a zabránil šíření plamenů, tepla a kouře. Provedení požární klapky do Ex prostředí vyhovuje požadavkům směrnice Evropského společenství č. 94/9 EC a normě ČSN EN 13463 pro klasifikaci EX II 2G c IIB.


List požární klapky PKI-Ex-S je tvořen z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky. Ochranný rám nebo plášť požární klapky do výbušného prostředí se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli. Hranaté požární klapky mají použitou bezazbestovou desku i pro přírubový spoj, který společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla.


Požární klapka se dodává ve dvou provedeních – požární klapka se spouštěcím mechanismem nebo klapka se servopohonem do výbušného prostředí typu Schischeck ExMax-15BF.


Požární klapka do výbušného prostředí se spouštěcím mechanismem reaguje na podnět přímého mechanického, tepelného nebo elektrického (dálkového) povelu umožní mechanismus samočinně uzavření listu klapky a tím zabrání šíření požáru nebo kouře. Po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti opětovnému otevření. Mechanicky se klapka spouští především při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna manuálně. K tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72 °C s tolerancí cca 1,5 °C po dobu 30 až 60 sekund, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky.

Požární klapka do výbušného prostředí se servopohonem typu Schischeck ExMax-15BF, který list klapky uzavře n základě elektronického nebo tepelného impulsu. Součástí servopohonu je tepelný senzor Fire Safe, který při dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72 °C s tolerancí cca 1,5 °C spustí servopohon a uzavře list klapky. V servopohonu jsou integrovány dva pevné mikrospínače pro určení koncové polohy listu „ZAVŘENO / OTEVŘENO“.

 

SMRF

SMRF

Požárně odolné tlumiče hluku SMRF jsou absorpčního typu. Tlumiče hluku jsou určené ke snížení hluku v kruhovém vzduchotechnickém potrubí, který se šíří od zdroje hluku. Požární odolnost tlumičů SMRF je podle zkušební normy 1366-1: EI 30 (ho i > o) a E 60 (ho i > o). Tlumiče hluku jsou určeny pro vzdušniny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí. Maximální rychlost proudění vzduchu je 12 m/s. Maximální tlak ve VZT potrubí je 1500 Pa.

Osové přechody tlumiče musí být z vnější strany doizolována minerálni kamennou vlnou o objemové hmotnosti min. 105 kg/m až k tělesu tlumiče.

 

FKR-EU

FKR-EU

Kruhové protipožární klapky FKR-EU pro uzavření prostupů potrubí mezi požárními úseky, pro různé způsoby vestavby, dostupná v mnoha velikostech a provedeních. Požární klapky FKR-EU lze dodat v průměrech 315 – 800 mm. Nízká tlaková ztráta a hladina akustického výkonu s možností univerzální možnosti vestavby. Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM. Třída požární odolnosti podle EN 13501-3, až EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S.

Volitelné vybavení a příslušenství pro požární klapky FKR-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spouštěcí teplota 72/95 °C nebo detektory kouře. Příruby. Krycí mřížky.

Požární klapka FKR-EU je v souladu s evropskou výrobkovou normou ČSN EN 15650:2010 v kruhovém provedení, se dvěma revizními otvory, které lze otevřít bez použití nástrojů. Testováno z hlediska protipožárních vlastností podle ČSN EN 1366-2:2015 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalogový list výrobní řady: FKR-EU.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: FKR-EU_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: FKR-EU-navod-k-pouziti.pdf

 • Dva inspekční otvory
 • Možnost dodání v nevýbušném provedení (ATEX) pro zóny 1, 2, 21 a 22
 • Průměr klapky od 315 mm
 • Možnost dodatečné instalace servopohonu
 • Vhodné pro širokou škálu instalačních situací (certifikováno)
 • Hygienický certifikát
 

FKRS-EU

FKRS-EU

Kruhová protipožární klapka FKRS-EU pro uzavření prostupů potrubí mezi požárními úseky, pro různé způsoby vestavby, dostupná v mnoha velikostech a provedeních. Požární klapky FKRS-EU lze dodat v průměrech 100 - 315 mm. Nízká tlaková ztráta a hladina akustického výkonu s možností univerzální možnosti vestavby. Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM. Třída požární odolnosti podle EN 13501-3, až EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S.

Volitelné vybavení a příslušenství pro požární klapky FKRS-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spouštěcí teplota 72/95 °C nebo detektory kouře. Krycí mřížky.

Požární klapka FKRS-EU je v souladu s evropskou výrobkovou normou ČSN EN 15650 v kruhovém provedení, se dvěma revizními otvory, které lze otevřít bez použití nástrojů. Testováno z hlediska protipožárních vlastností podle ČSN EN 1366-2 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalogový list výrobní řady: FKRS-EU.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: FKRS-EU_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: FKRS-EU-navod-k-pouziti.pdf

 • Možnost dodání v nevýbušném provedení (ATEX) pro zóny 1, 2, 21 a 22
 • Průměr klapky od 100 mm
 • Možnost dodatečné instalace servopohonu
 • pro širokou škálu instalačních situací (certifikováno)
 • Hygienický certifikát
 

FDS

FDS

Čtyřhranná požární klapka FDS je určena k rozdělení požárních úseků a zamezení šíření toxických plynů, kouře a plamenů. Požární klapka FDS je prvek pasivní požární ochrany a je společně se způsobem její instalace neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti objektu. Hranatá požární klapka FDS je certifikovaná dle normy ČSN EN 15 560, testovaná dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1. Požární klapky FDS jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a obsahují vápeno-křemičité díly, ohnivzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretanovou pěnu a etylen-propylenovou pryž.

Typy nabízených požárních klapek FDS

FDS-3G
Klapka s požární odolností až 120 minut, plášť je vyroben z jednoho kusu. Rozměrová řada od 100x100 do 1200x800 mm.

FDS-3G-KS
Klapka s požární odolností až 120 minut vybavená instalačním kitem určeným do čtyřhranného stavebního otvoru, který je pevnou součástí klapky. Rozměrová řada od 100x100 do 800x600 mm.

FDS-3G-OF
Klapka s požární odolností až 120 minut vybavená ochranou přefukovou mřížkou na obou stranách. Rozměrová řada od 200x200 do 1200x800 mm.

FDS-EI90S
Klapka s požární odolností až 90 minut, plášť je složený ze dvou ocelových částí, vodivě spojených přes kalcium-silikátový středový rám. Rozměrová řada širší než 1200 mm a vyšší než 800 mm, maximálně 1600x1000 mm.

FDS-EI120S
Klapka s požární odolností až 120 minut, plášť je složený ze dvou ocelových částí, vodivě spojených přes kalcium-silikátový středový rám. Rozměrová řada širší než 1200 mm a vyšší než 800 mm, maximálně 1600x1000 mm.

Požární klapky FDS se dodávají s ručním ovládáním nebo se servopohonem. 

Požární klapka FDS s ručním ovládáním
Spouštěcí mechanismus požární klapky FDS se aktivuje, pokud teplota v místě pojistky dosáhne 74 °C (na vyžádání 100 °C). V případě požáru se klapka do 10s po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře. Po uzavření mřížky zůstanou listy mřížky zablokované v uzavřené poloze a lze je otevřít pouze ručně. 

Požární klapka FDS se servopohonem
Požární klapka se servopohonem FDS je standardně vybavená koncovými spínači, volitelně s napájecí a komunikační jednotkou. Servopohon uzavírá klapku na základě signálu ze systému řízení budovy (přerušení napájení) nebo po překročení teploty termoelektrického teplotního čidla 72 °C. Napájecí obvod servopohonu se přeruší a pružina uzavře listy klapky do 20 vteřin. 

Aktivační mechanismus klapek s ručním ovládáním
• H0
Základní provedení klapky, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74° C (na vyžádání 100° C). Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44
• H2
Manuální aktivační mechanismus H0 + indikace otevřené a uzavřené polohy dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
• H5-2
Manuální aktivační mechanismus H0 + aktivační mechanismus s elektromagnetem 24V AC/DC v impulsním zapojení (aktivace zavření listu klapky nastane impulsem po přivedení napětí do elektromagnetu) + indikace zavřené a otevřené polohy klapky dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.
• H6-2
Manuální aktivační mechanismus H0 + aktivační mechanismus s elektromagnetem 230V AC v impulsním zapojení (aktivace zavření listu klapky nastane impulsem po přivedení napětí do elektromagnetu) + indikace zavřené a otevřené polohy klapky dvěma koncovými spínači na 230V AC nebo 24V AC/DC. Mechanismus je opatřen ochranným krytem IP 44.

Aktivační mechanismus klapek ovládaných servopohonem
• B230T nebo G230T
G230T Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B230T) nebo Gruner (G 230T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 230V AC.
• B24T nebo G24T
G24T Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T) nebo Gruner (G24T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC.
• BST0 nebo GST0
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 230V AC) nebo servopohonem Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 24V AC) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájecí a komunikační jednotky Belimo BKN 230-24 nebo Gruner fs-UFC230-2.
• B24T-W nebo G24T-W
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-W) nebo Gruner (G24T-W) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C a kabely pro napájecí a komunikační jednotku (komunikační jednotka není součástí mechanismu). Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC.
• B24T-SR nebo G24T-SR
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-SR) nebo Gruner (G24T-SR) se zpětnou pružinou a ovládáním 0-10V (možnost nastavení polohy listu v libovolné poloze), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listu klapky. Napájení 24V AC/DC. Tento aktivační mechanismus lze použít pouze pro klapky výšky H ≥ 160 mm. Toto vyhotovení není možné použít pro klapky FDS-EI90S/EI120S.

Katalogový list výrobní řady: FDS.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: FDS_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: FDS-navod-k-pouziti.pdf.

 

F-B90

F-B90

Požární vícelistá klapka F-B90 je určena k rozdělení požárních úseků a na zamezení šíření toxických plynů, kouře a plamenů. Požární klapka F-B90 je prvek pasivní požární ochrany. Přefuková požární klapka F-B90 je klasifikovaná a certifikovaná s kritérii EIS dle EN 1366-2. Hodnocení požární odolnosti závisí na typu klapky i způsobu instalace.

Požární vícelistá klapka F-B90 s mřížkami na obou stranách je určena k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení vzduchotechnického potrubí. Požární vícelistá klapka F-B90 je bez mřížek určená pro instalaci do potrubí.

Požární klapka F-B90 se dodává s ručním ovládáním nebo se servopohonem.

Katalogový list výrobní řady: F-B90.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: F-B90_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: F-B90-navod-k-pouziti.pdf

Požární klapka s ručním ovládáním F-B90
Spouštěcí mechanismus požární klapky F-B90 se aktivuje, pokud teplota okolního vzduchu dosáhne 74 °C. V případě požáru se klapka do 10s po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře. Po uzavření klapky zůstanou listy mřížky zablokované v uzavřené poloze a lze je otevřít pouze ručně. Na dotaz je možné dodat požární klapky vybavené koncovými spínači pro signalizaci polohy listů.

Požární klapka se servopohonem F-B90
Požární klapka se servopohonem F-B90 se uzavírá na základě signálu ze systému řízení budov (BMS) nebo po překročení teploty termoelektrického teplotního čidla, které je standardní součástí každé klapky. Pokud teplota přesáhne 72 °C, napájecí obvod servopohonu se přeruší a pružina uzavře listy klapky do 20 vteřin.

Typy nabízených klapek F-B90
• 00
Klapka bez ochranných mřížek určená pro instalaci do potrubí.
• 01 nebo 02
Klapka vybavená z jedné strany ochrannou mřížkou, provedení 01 (mřížka z pozinkovaného ocelového plechu) nebo 02 (mřížka v bílé práškové barvě RAL 9003). Mřížku je možné osadit z libovolné strany klapky.
• 11 nebo 22
Klapka vybavená ochrannou mřížkou z obou stran, provedení 11 (mřížky z pozinkovaného ocelového plechu) nebo 22 (mřížky v bílé práškové barvě RAL 9003). Slouží jako požární stěnová mřížka bez navazujícího potrubí. Tento typ klapek lze dodat vybavený detektorem kouře.

Typy aktivačních mechanismů klapek F-B90
• H0
Základní provedení klapky, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou nastavenou na 74°C.
• H2
Manuální aktivační mechanismus H0 + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC.
• B230T nebo G230T
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B230T) nebo Gruner (G 230T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájení 230V AC.
• B24T nebo G24T
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T) nebo Gruner (G24T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájení 24V AC/DC.
• BST0 nebo GST0
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 230V AC) nebo servopohonem Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 24V AC) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájecí a komunikační jednotky Belimo BKN 230-24 nebo Gruner fs-UFC230-2.
• B24T-SR nebo G24T-SR
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-SR) nebo Gruner (G24T-SR) se zpětnou pružinou a ovládáním 0-10V (možnost nastavení polohy listu v libovolné poloze), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájení 24V AC/DC.
• BSD230T nebo GSD230T (pouze pro klapky s mřížkami na obou stranách, tj. typ 11 a 22)
Aktivační mechanismus vybavený detektorem kouře se servopohonem Belimo (BSD230T) nebo Gruner (GSD230T). Napájení servopohonů je na 24V AC/DC a je řešeno přes komunikační jednotku napájenou 230V AC. Servopohon je vybaven zpětnou pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky.
Poznámka: Aktivační mechanismy s detektorem kouře lze dodat pouze pro klapky opatřené mřížkami z obou stran tj. typy 11 nebo 22.
• BSD24T nebo GSD24T (pouze pro klapky s mřížkami na obou stranách, tj. typ 11 a 22)
Aktivační mechanismus vybavený detektorem kouře se servopohonem Belimo (BSD24T) nebo Gruner (GSD24T) Napájení servopohonu je 24V AC/DC. Servopohon je vybaven zpětnou pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C, součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky.
Poznámka: Aktivační mechanismy s detektorem kouře lze dodat pouze pro klapky opatřené mřížkami z obou stran tj. typy 11 nebo 22..

 
novy