Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Nevýbušné ventilátory

Nevýbušné ventilátory

Ventilátory určené pro použití ve výbušném prostředí jsou vhodné pro provozy, kde se manipuluje s hořlavými nebo výbušnými materiály. Nevýbušné ventilátory mají zapouzdřenou elektronickou část, takže nehrozí vznik jiskry při zkratu nebo mechanickém poškození. Nevýbušné ventilátory nabízíme v mnoha provedeních na stěnu, na střechu a do čtyřhranného i kruhového potrubí. Všechny námi dodávané nevýbušné ventilátory mají příslušné zkoušky a certifikáty pro provoz v EX prostředí.

HCBT Ex

HCBT Ex

Ventilátory typu HCBT/ EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži na stěnu. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů. Ventilátory HCBT EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Nesmí být vystaveny přímému vlivu počasí. Ventilátory jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001.

 

TCBT Ex

TCBT Ex

Ventilátory typu TCBT/ Ex jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži do kruhového potrubí. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory TCBT Ex jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Ventilátory je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory nelze regulovat transformátorovými ani elektronickými regulátory otáček.

 

TD Mixvent Ex

TD Mixvent Ex

Ventilátory typu TD MIXVENT/ EX jsou diagonální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži do kruhového potrubí. Ventilátory TD MIXVENT/ EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a ZÓNA 2 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001.

 

DZS Ex / DZQ Ex

DZS Ex / DZQ Ex

Ventilátory typu DZS Ex / DZQ Ex jsou axiální nástěnné nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži na stěnu. Ventilátory splňují bezpečnostní požadavky evropské směrnice 94/9/EU pro zařízení a ochranné systémy v prostorech s nebezpečím výbuchu. Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a 2 (lakovny, nabíjecí stanice, laboratoře, apod.)

 

ILT Ex

ILT ExVentilátory typu ILT/ EX jsou radiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži do čtyřhranného potrubí. Ventilátory ILT EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a ZÓNA 2 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001.
 

RP Ex

RP ExNevýbušné, plně regulovatelné, nízkotlaké, radiální ventilátory RP v provedení Ex jsou použitelné univerzálně, od jednoduchých větracích až po složitá klimatizační zařízení pro komplexní úpravu vzduchu. Vzhledem ke speciální konstrukci zamezující vzniku mechanických zážehových jisker dle EN 13463-1, EN 13463-5 a zajištěnému provedení „e“ elektromotoru dle EN 50014 jsou ventilátory předurčeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

AW Ex

AW Ex

Nástěnné ventilátory AW Ex jsou určeny do výbušného prostředí. Nevýbušné axiální ventilátory AW Ex jsou vybaveny speciálními Ex motory s vnějším rotorem. Deska a lopatky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Povrchová úprava ventilátorů a lopatek je provedena černou práškovou barvou. Rychlost otáček je možné regulovat 5-st. transformátorem nebo 2-st. přepínačem.

 

KTEX

KTEX

Potrubní ventilátory KTEX jsou určené do výbušného prostředí. Nevýbušné ventilátory KTEX jsou vybavené speciálním Ex motorem a oběžným kolem s dopředu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátorů je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a sací ústí je mosazi. K čtyřhrannému potrubí se ventilátory připojují pomocí pružných manžet DS-EX. Rychlost otáček je možné regulovat 5-st. transformátorem.

 

DVEX

DVEX

Střešní nevýbušné ventilátory DVEX jsou vybavené speciálním Ex motorem a oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátorů je vyroben z hliníku, základový rám a ochranné síto z pozinkovaného plechu opatřené práškovým nátěrem. Sací ústí nevýbušných ventilátorů je z mědi. Rychlost otáček je možné regulovat 5-st. transformátorem.

 

DVV-EX

DVV-EX

Střešní ventilátory do výbušného prostředí DVV-EX jsou vhodné na odsávání potenciálně výbušné atmosféry (směsi výbušných plynů a par) z prostředí s nebezpečím výbuchu. DVV-EX mají oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami a IEC motory s ochranou proti výbuchu EEx d (tlakotěsné zapouzdření). Ventilátory jsou vhodné pro zóny 1 nebo 2, skupina II, pro plyny skupin A a B a teplotní třídy T1 až T4. Ventilátory jsou klasifikovány v kategorii 2G. Na poptávku je možné dodat skříň ventilátoru s 50mm hlukovou izolací.

 

EX

EX

Ventilátory EX jsou určené do výbušného prostředí. Nevýbušné ventilátory EX 140/180 je možné instalovat v libovolné poloze. K potrubí se ventilátory připojují pomocí spojek IS/US. Tyto ventilátory jsou vybaveny speciálnímy Ex motory a hliníkovými oběžnými koly s dopředu zahnutými lopatkami. Plášť je odlitek siluminu. Pro montáž jsou určeny konzoly FKX (2 ks pro ventilátor). Jednofázové motory mají kondenzátor uložený v pískovém lůžku.

 

DKEX

DKEX

Ventilátory DKEX jsou určené do výbušného prostředí. Nevýbušné ventilátory DKEX jsou vybavené speciálním Ex motorem s vnějším rotorem a oběžným kolem s dopředu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátorů je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a sací ústí je z mosazi. K čtyřhrannému / kruhovému potrubí se ventilátor připojuje pomocí pružných manžet ISE / USE.

 

RQ Ex

RQ ExNevýbušné, plně regulovatelné, nízkotlaké, radiální ventilátory RP v provedení Ex jsou použitelné univerzálně, od jednoduchých větracích až po složitá klimatizační zařízení pro komplexní úpravu vzduchu. Vzhledem ke speciální konstrukci zamezující vzniku mechanických zážehových jisker dle EN 13463-1, EN 13463-5 a zajištěnému provedení „e“ elektromotoru dle EN 50014 jsou ventilátory předurčeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

AXC-EX

AXC-EX

Středotlaké axiální nevýbušné ventilátory AXC-EX jsou dodávány v průměrech od 355 do 900mm. Nastavitelný úhel natočení lopatek umožňuje navrhnout ventilátor přesně podle individuálních požadavků zákazníka. Skladové typy ventilátorů jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo maximálního vzduchového výkonu pro daný příkon motoru. Ventilátory AXC-EX mohou být použity v zónach 1 nebo 2, výbušná skupina II, pro plyny ze skupin A, B a C a v teplotních třídách T1 až T4. Ventilátory jsou klasifikovány v kategorii 2G. Jsou certifikovány pod číslem Sira 07ATEX6341X. Ventilátory jsou standardně vybaveny termistory KL, které musí být připojeny na odpovídající ochranné relé. Otáčky motoru lze regulovat frekvenčním měničem.

 

AXCBF-EX

AXCBF-EX

Axiální středotlaké nevýbušné ventilátory AXCBF-EX jsou určené k instalaci do kruhového potrubí, pro VZT aplikace, kde se uplatní dlouhodobá životnost jejich motorů a do prostředí s nebezpečím výbuchu. Ventilátory se používají při teplotách od -20 až do 60 °C. Ventilátory AXCBF-EX mají zdvojenou konstrukci skříně z galvanizované oceli – EN ISO 1641. Certifikace ATEX: II 2G c Ex d IIC T4

 

RVK

RVK

Ventilátory RVK jsou konstruovány pro montáž do potrubí. Mají dozadu zahnuté lopatky a motor s externím rotorem. Otáčky mohou být regulovány změnou napětí pomocí 5-stupňového regulátoru v kombinaci s ochranným relé U-EK230E EX. Ventilátor RVK Y4 je vhodný pro zónu 1 a zónu 2, oblast použití II, pro plyny skupin A a Bs, teplotní třídu T1, T2 a T3. Plášť ventilátoru je vyroben z plastu.

 • Ventilátory jsou certifikovány pod č. ZELM 03 ATEX 0198x.
 • Ochrana proti výbuchu podle EN 50014, EN 50019, EN 13463-1 a EN 13463-5.
 • Zvýšená bezpečnost podle EEx e II T3.
 

ERM Ex

ERM Ex

Ventilátory typu ERM Ex jsou poloradiální potrubní ventilátory do výbušného prostředí splňující bezpečnostní požadavky evropské směrnice 94/9/EU pro zařízení a ochranné systémy v prostorech s nebezpečím výbuchu. Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a 2 (lakovny, nabíjecí stanice, laboratoře, apod.)

 

DZR Ex

DZR Ex

Ventilátory typu DZR Ex jsou axiální potrubní ventilátory do výbušného prostředí splňující bezpečnostní požadavky evropské směrnice 94/9/EU pro zařízení a ochranné systémy v prostorech s nebezpečím výbuchu (skupina zařízení II, kategorie 2 G). Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a 2 (lakovny, nabíjecí stanice, laboratoře, apod.)

 

TCDH Ex

TCDH Ex

Ventilátory TCDH Ex jsou nevýbušné střešní ventilátory vybavené speciálním Ex motorem a radiálním oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeným z galvanické oceli s hliníkovým středem. Základna je z galvanizovaného plátu oceli, sací prstenec je vyroben z mosazi. Standardně nelze ventilátory regulovat, na vyžádání lze dodat motory s tepelnou ochrannou PTC regulovatelné pomocí doporučených frekvenčních měničů.

 

TH Ex

TH Ex

Střešní nevýbušné ventilátory TH Ex jsou vybaveny speciálními Ex motory s kotvou nakrátko a statorem s chladícími žebry. Skříň ventilátorů je z antistatického plastu nebo z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem. Svorkovnice je umístěna na motoru včetně nevýbušného kondenzátoru. Ventilátory TH Ex není možné regulovat.

 

HDB / HDT Ex

HDB / HDT Ex

Axiální nástěnné nevýbušné ventilátory HDB / HDT Ex jsou určené do prostor s nebezpečím výbuchu, zóny 1 a 2. Ventilátory HDB jsou jednofázové ventilátory ve 4 a 6 pólovém provedení. Ventilátory HDT jsou třífázové ventilátory ve 4, 6 a 8 pólovém provedení.

Certifikace ATEX: II2G Ex d IIB T3 + verze T4 / T5 na poptávku.

 

RFC Ex

RFC Ex

Nevýbušné radiální nízkotlaké ventilátory RFC-Ex jsou určeny do průmyslových prostor, občanské výstavby apod. do prostředí s nebezpečím výbuchu. Ventilátory RFC-Ex jsou nízkotlaké jednostranně sací ventilátory s přímým pohonem elektromotorem s krytím IP55. Teplota dopravovaného vzduchu může být od -30 až do 40 °C, teplota okolí musí být od -20 až do 40 °C kvůli odolnosti elektromotoru. Ventilátory nelze používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné nebo lepivé částice vetší než 100 µm, agresivní látky, abrazivní příměsi atd.

 

C ATEX

C ATEX

Radiální ventilátory do výbušného prostředí C ATEX jsou určené do prostor, kde je třeba odvětrávat ze vzdušniny výbušné směsi plynů nebo prachových částic. Ventilátory C ATEX pro prostory s nebezpečím výbuchu jsou vybaveny ochranným nátěrem z polyuretanu a lze je montovat v libovolné poloze. Certifikace IMQ 10 ATEX 029 X, skupina II 2G/D b T4/135 X.

 

MAXvent owlet ATEX

MAXvent owlet ATEX

Středotlaké axiální ventilátory do výbušného prostředí MAXvent owlet ATEX jsou určené především pro strojírenský průmysl a energetický průmysl. Ventilátory najdou své využití i v jiných odvětvích a to chladící/klimatizační technika, chemický průmysl, potravinářský průmysl apod. Ventilátory se dodávají standardně v rozměru 450 – 1400 mm. Ventilátory MAXvent mají bezkorozní a lehčí lopatky. Při vývoji těchto ventilátorů byl kladen důraz na dosažení vysokého výkonu ventilátoru a snížení nákladů na provoz.

Díky bionickému designu lopatek mají ventilátory MAXvent owlet nízké provozní náklady a nízkou hlučnost. Ventilátory dosahují velkých výkonů díky velmi výkonnému vnitřnímu motoru.

Oběžné kolo z kompozitního materiálu ZAmid ATEX. Skříň ventilátoru se vyrábí z žárově pozinkované oceli. Ventilátory MAXvent owlet jsou velice flexibilní středotlaké axiální ventilátory do výbušného prostředí.

 • Rozměr 450 – 1400 mm
 • ATEX 2014/34/EU, prostředí 1 a 2 zóna
 • Ventilátory je možné dodat s dlouhou, krátkou nebo ultra krátkou skříní s připojením EUROVENT
 • Vysoce výkonné motory v 4 a 6 pólech
 • PTC ochrana motorů s třídou izolace IP 65
 • Nastavení úhlů lopatek od výrobce, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu
 • Provozní teplota -20 až 60 °C (teploty -60 až 120 °C pouze na vyžádání)

K ventilátorům se dodává: samočinná uzavírací klapka, ochranná mřížka, montážní sady atd. V případě zájmu o některý z těchto ventilátorů prosím zašlete poptávku obchod@ventilatory.net s požadovaným pracovním bodem ventilátoru, popř. nás kontaktujte telefonicky: 417565655.

 

TGT Ex

TGT Ex

Ventilátory typu TGT/ EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", určené k montáži do kruhového potrubí. Ventilátory jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Nastavení úhlu listů oběžného kola je provedeno výrobcem a nesmí být měněno. Ventilátory typu TGT/ EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2).

 

FRP

FRPNevýbušné radiální jednostranně sací ventilátory jsou vybaveny motorem napřímo. Ventilátory do výbušného prostředí v provedení ExII2/-G (dle směrnice ATEX, provedení zamezující jiskření). Radiální ventilátory FRP jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, součástí jsou revizní dvířka a dvojité příruby na sání. Dynamicky vyvážené oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami je vyrobené z ocelového plechu. Radiální ventilátory FRP jsou určeny pro trvalý provoz, teplota přepravovaného vzduchu je od -20 do +60 °C. Ventilátory FRP jsou určeny pro přepravu čistého vzduchu.
 

PRF Ex

PRF Ex

Nevýbušné ventilátory pro agresivní prostředí PRF-EX jsou speciálně upravené ventilátory pro odsávání agresivního vzduchu ve výbušném prostředí např. těžkých korozních plynů, znečištěného vzduchu apod. Nevýbušné ventilátory pro agresivní prostředí PRF-EX jsou vhodné pro odtah vzduchu ve zkušebnách, laboratořích, zdravotnických zařízeních, v potravinářství, chemickém průmyslu apod.

Motor certifikovaný dle 2014/34/EU
Certifikace ATEX – II 2G c Ex de IIC T4 Gb

 • Označení skupiny el. zařízení: II (zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu)
 • Úroveň ochrany zařízení: 2G (zóna 1, výbušná látka plyn)
 • Typ použité ochrany: de (d=tlakotěsné zapouzdření, e=zvýšená bezpečnost)
 • Výbušná třída: IIC (vodík acetylen, sirouhlík)
 • Teplotní třída: T4 (max. povrchová teplota el. zařízení 130 °C)
 

P EX

P EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiální ventilátor P EX je určen pro agresivní prostředí, např. v chemickém, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Stolička motoru ventilátoru P EX je kovová s epoxidovým nátěrem. Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 70 °C. Teplota okolí do 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4

 • II – Pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly
 • 2G – Prostředí s výbušnou plynnou atmosférou Zona 1 a 2
 • IIC – Skupina výbušnosti: vodík, acetylen, sirouhlík
 • T4 – Teplotní třída s maximální povrchovou teplotou nižší jak 135 °C
 

BA INOX EX

BA INOX EX

Nevýbušný kyselinovzdorný nerezový radiální ventilátor BA INOX EX je určen pro agresivní prostředí v různých vzduchotechnických aplikacích např. chemickém průmyslu, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Spirální skříň chemicky odolného nevýbušného ventilátoru je vyrobena z nerezového ocelového plechu AISI 304. Oběžné radiální kolo s dopředu zahnutými lopatkami je vyrobené z nerezového ocelového plechu. Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 70 °C, na poptání lze dodat skříň s možností dopravovat vzdušinu o teplotě 150 °C, teplota okolí do 40°C.

ATEX II 2G IIC T4

 • II – Pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly
 • 2G – Prostředí s výbušnou plynnou atmosférou Zona 1 a 2
 • IIC – Skupina výbušnosti: vodík, acetylen, sirouhlík
 • T4 – Teplotní třída s maximální povrchovou teplotou nižší jak 135 °C
 

PC EX

PC EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiální ventilátor PC EX je určen pro agresivní prostředí v různých vzduchotechnických aplikacích např. chemickém průmyslu, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Spirální skříň nevýbušného kyselinovzdorného ventilátoru PC EX je vyrobena z PE-EL. Skříň se dodává v pravém anebo v levém provedení. Oběžné kolo je radiální vyrobené z standardně z PP, na poptání z nerez nebo FE (ocel). Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 60 °C. Teplota okolí 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4

 • II – Pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly
 • 2G – Prostředí s výbušnou plynnou atmosférou Zona 1 a 2
 • IIC – Skupina výbušnosti: vodík, acetylen, sirouhlík
 • T4 – Teplotní třída s maximální povrchovou teplotou nižší jak 135 °C
 

PCM EX

PCM EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiální ventilátor PCM EX je určen pro agresivní prostředí v různých vzduchotechnických aplikacích např. chemickém průmyslu, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Spirální skříň kyselinovzdorného ventilátoru PCM EX je vyrobena z PE-EL . Skříň se dodává v pravém anebo v levém provedení. Oběžné kolo je radiální vyrobené z PP-EL. Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 70 °C. Teplota okolí 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4

 • II – Pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly
 • 2G – Prostředí s výbušnou plynnou atmosférou Zona 1 a 2
 • IIC – Skupina výbušnosti: vodík, acetylen, sirouhlík
 • T4 – Teplotní třída s maximální povrchovou teplotou nižší jak 135 °C
 

PQ EX

PQ EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiální ventilátor PQ EX je určen pro agresivní prostředí, např. v chemickém, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Skříň kyselinovzdorného nevýbušného ventilátoru PQ EX je vyrobena z PE-EL. Stolička motoru ventilátoru PQ EX je kovová s epoxidovým nátěrem. Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 60 °C. Teplota okolí do 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4

 • II – Pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly
 • 2G – Prostředí s výbušnou plynnou atmosférou Zona 1 a 2
 • IIC – Skupina výbušnosti: vodík, acetylen, sirouhlík
 • T4 – Teplotní třída s maximální povrchovou teplotou nižší jak 135 °C
 

TCV EX

TCV EX

Nevýbušné střešní kyselinovzdorné ventilátory TCV EX jsou určené pro odtah vzduchu z agresivního prostředí, např. chemickém průmyslu, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Skříň chemicky odolného ventilátoru TCV EX je vyrobena z PE-EL. Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 60 °C. Teplota okolí 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4

 • II – Pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly
 • 2G – Prostředí s výbušnou plynnou atmosférou Zona 1 a 2
 • IIC – Skupina výbušnosti: vodík, acetylen, sirouhlík
 • T4 – Teplotní třída s maximální povrchovou teplotou nižší jak 135 °C
 

PR EX

PR EX

Nevýbušné kyselinovzdorné radiální ventilátory PR EX jsou určeny pro agresivní prostředí v různých vzduchotechnických aplikacích s dlouhými vzduchovody např. chemickém průmyslu, petrochemickém průmyslu nebo laboratořích. Spirální skříň nevýbušných kyselinovzdorných ventilátorů PR EX je vyrobena z PE-EL. Radiální nevýbušné kyselinovzdorné ventilátory PR EX se dodávají se skříní s kruhovým výfukem, skříň se dodává v pravém nebo v levém provedení – na poptání. Stolička motoru ventilátoru je kovová s epoxidovým nátěrem. Oběžné kolo je radiální vyrobené z PP-EL na poptání lze dodat nerez nebo FE (ocel). Teplota přepravovaného vzduchu -15 až 70 °C. Teplota okolí 40 °C.

 

MUB-Ex

MUB-Ex

Nevýbušné radiální a hlukově izolované ventilátory MUB-EX jsou určené do průmyslových, chemických a farmaceutických provozů. Radiální ventilátory do výbušného Ex prostředí se vyrábí v šesti velikostech, pro vzduchové výkony až do 9 850 m3/h. Skříň ventilátoru MUB-EX je vyrobena z hliníkového rámu, plastových rohovníků a z izolovaných bočních panelů, které jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s minerální vlnou o tloušťce 30 mm. Motor ventilátoru MUB-Ex je s externím rotorem a je napěťově regulovatelný. Radiální oběžné kolo ventilátoru je s dozadu zahnutými lopatkami a je opatřeno černým práškovým lakem.

Hlukově izolované radiální ventilátory MUB EX jsou vhodné do zóny II 2G EX h IIB+H2 T3 Gb, ATEX 2014/34/EU.

 
novy