Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Nevýbušné ventilátory

Nevýbušné ventilátory

Ventilátory určené pro použití ve výbušném prostředí jsou vhodné pro provozy, kde se manipuluje s hořlavými nebo výbušnými materiály. Nevýbušné ventilátory mají zapouzdřenou elektronickou část, takže nehrozí vznik jiskry při zkratu nebo mechanickém poškození. Nevýbušné ventilátory nabízíme v mnoha provedeních na stěnu, na střechu a do čtyřhranného i kruhového potrubí. Všechny námi dodávané nevýbušné ventilátory mají příslušné zkoušky a certifikáty pro provoz v EX prostředí.

HCBT Ex

HCBT Ex

Ventilátory typu HCBT/ EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži na stěnu. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů. Ventilátory HCBT EX jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Nesmí být vystaveny přímému vlivu počasí. Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001.

 

TCBT Ex

TCBT Ex

Ventilátory typu TCBT/ Ex jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži do kruhového potrubí. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory TCBT Ex jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Ventilátory je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory nelze regulovat transformátorovými ani elektronickými regulátory otáček.

 

TGT Ex

TGT Ex

Ventilátory typu TGT/ EX jsou axiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", určené k montáži do kruhového potrubí. Ventilátory jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Nastavení úhlu listů oběžného kola je provedeno výrobcem a nesmí být měněno. Ventilátory typu TGT/ EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2).

 

TD MIXVENT Ex

TD MIXVENT Ex

Ventilátory typu TD MIXVENT/ EX jsou diagonální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži do kruhového potrubí. Ventilátory TD MIXVENT/ EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a ZÓNA 2 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001.

 

ILT Ex

ILT Ex

Ventilátory typu ILT/ EX jsou radiální nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži do čtyřhranného potrubí. Ventilátory ILT EX jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a ZÓNA 2 podle ČSN EN 60079-14/7.98 (dříve SNV 2). Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny v systému jakosti ISO 9001.

 

RP Ex

RP ExNevýbušné, plně regulovatelné, nízkotlaké, radiální ventilátory RP v provedení Ex jsou použitelné univerzálně, od jednoduchých větracích až po složitá klimatizační zařízení pro komplexní úpravu vzduchu. Vzhledem ke speciální konstrukci zamezující vzniku mechanických zážehových jisker dle EN 13463-1, EN 13463-5 a zajištěnému provedení „e“ elektromotoru dle EN 50014 jsou ventilátory předurčeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

RQ Ex

RQ ExNevýbušné, plně regulovatelné, nízkotlaké, radiální ventilátory RP v provedení Ex jsou použitelné univerzálně, od jednoduchých větracích až po složitá klimatizační zařízení pro komplexní úpravu vzduchu. Vzhledem ke speciální konstrukci zamezující vzniku mechanických zážehových jisker dle EN 13463-1, EN 13463-5 a zajištěnému provedení „e“ elektromotoru dle EN 50014 jsou ventilátory předurčeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

AW Ex

AW Ex

Ventilátory AW Ex jsou určeny do výbušného prostředí. Nevýbušné ventilátory AW Ex jsou vybaveny speciálními Ex motory s vnějším rotorem. Deska a lopatky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Povrchová úprava ventilátorů a lopatek je provedena černou práškovou barvou. Rychlost otáček je možné regulovat 5-st. transformátorem nebo 2-st. přepínačem.

 

KTEX

KTEXVentilátory KTEX jsou vybavené speciálními Ex motory a oběžným kolem s dopředu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátorů je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a sací ústí je mosazi. K potrubí se ventilátory KTEX připojuje pomocí pružných manžet DS-EX. Rychlost otáček je možné regulovat 5-st. transformátorem.
 

DVEX

DVEX

Ventilátor DVEX je vybaven speciálním Ex motorem a oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami.Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku,základový rám a ochranné síto z pozinkovaného plechu opatřené práškovým nátěrem. Sací ústí nevýbušného ventilátoru je z mědi.Rychlost otáček je možné regulovat 5-st. transformátorem.

 

DVV-EX

DVV-EXStřešní ventilátory do výbušného prostředí DVV-EX jsou vhodné na odsávání potenciálně výbušné atmosféry (směsi výbušných plynů a par) z prostředí s nebezpečím výbuchu. DVV-EX mají oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami a IEC motory s ochranou proti výbuchu EEx d (tlakotěsné zapouzdření). Ventilátory jsou vhodné pro zóny 1 nebo 2, skupina II, pro plyny skupin A a B a teplotní třídy T1 až T4. Ventilátory jsou klasifikovány v kategorii 2G. Na poptávku je možné dodat skříň ventilátoru s 50mm hlukovou izolací.
 

EX

EX

Ventilátory EX jsou určené do výbušného prostředí. Nevýbušné ventilátory EX 140/180 je možné instalovat v libovolné poloze. K potrubí se ventilátory připojují pomocí spojek IS/US. Tyto ventilátory jsou vybaveny speciálnímy Ex motory a hliníkovými oběžnými koly s dopředu zahnutými lopatkami. Plášť je odlitek siluminu. Pro montáž jsou určeny konzoly FKX (2 ks pro ventilátor). Jednofázové motory mají kondensátor uložený v pískovém lůžku.

 

DKEX

DKEX

Ventilátor DKEX je určen do výbušného prostředí. Nevýbušný ventilátor DKEX je vybaven speciálním Ex motorem s vnějším rotorem a oběžným kolem s dopředu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a sací ústí je z mosazi.

 

AXC-EX

AXC-EXStředotlaké axiální ventilátory AXC-EX jsou dodávány v průměrech od 355 do 900mm. Nastavitelný úhel natočení lopatek umožňuje navrhnout ventilátor přesně podle individuálních požadavků zákazníka. Skladové typy ventilátorů jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo maximálního vzduchového výkonu pro daný příkon motoru. Ventilátory AXC-EX mohou být použity v zónach 1 nebo 2, výbušná skupina II, pro plyny ze skupin A, B a C a v teplotních třídách T1 až T4. Ventilátory jsou klasifikovány v kategorii 2G. Jsou certifikovány pod číslem Sira 07ATEX6341X. Ventilátory jsou standardně vybaveny termistory KL, které musí být připojeny na odpovídající ochranné relé. Otáčky motoru lze regulovat frekvenčním měničem.
 

AXCBF-EX

AXCBF-EXAxiální středotlaké nevýbušné ventilátory AXCBF-EX jsou určené k instalaci do kruhového potrubí, pro VZT aplikace, kde se uplatní dlouhodobá životnost jejich motorů a do prostředí s nebezpečím výbuchu. Ventilátory se používají při teplotách od -20 až do 60 °C. Ventilátory AXCBF-EX mají zdvojenou konstrukci skříně z galvanizované oceli – EN ISO 1641. Certifikace ATEX: II 2G c Ex d IIC T4
 

RVK

RVK

Ventilátory RVK jsou konstruovány pro montáž do potrubí. Mají dozadu zahnuté lopatky a motor s externím rotorem. Otáčky mohou být regulovány změnou napětí pomocí 5-stupňového regulátoru v kombinaci s ochranným relé U-EK230E EX. Ventilátor RVK Y4 je vhodný pro zónu 1 a zónu 2, oblast použití II, pro plyny skupin A a Bs, teplotní třídu T1, T2 a T3. Plášť ventilátoru je vyroben z plastu.

  • Ventilátory jsou certifikovány pod č. ZELM 03 ATEX 0198x.
  • Ochrana proti výbuchu podle EN 50014, EN 50019, EN 13463-1 a EN 13463-5.
  • Zvýšená bezpečnost podle EEx e II T3.
 

DZS Ex / DZQ Ex

DZS Ex / DZQ Ex

Ventilátory typu DZS Ex / DZQ Ex jsou axiální nástěnné nevýbušné ventilátory v zajištěném provedení "ex", použitelné k montáži na stěnu. Ventilátory splňují bezpečnostní požadavky evropské směrnice 94/9/EU pro zařízení a ochranné systémy v prostorech s nebezpečím výbuchu. Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a 2 (lakovny, nabíjecí stanice, laboratoře, apod.)

 

ERM Ex

ERM Ex

Ventilátory typu ERM Ex jsou poloradiální potrubní ventilátory do výbušného prostředí splňující bezpečnostní požadavky evropské směrnice 94/9/EU pro zařízení a ochranné systémy v prostorech s nebezpečím výbuchu. Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a 2 (lakovny, nabíjecí stanice, laboratoře, apod.)

 

DZR Ex

DZR Ex

Ventilátory typu DZR Ex jsou axiální potrubní ventilátory do výbušného prostředí splňující bezpečnostní požadavky evropské směrnice 94/9/EU pro zařízení a ochranné systémy v prostorech s nebezpečím výbuchu (skupina zařízení II, kategorie 2 G). Ventilátory jsou určeny pro prostředí ZÓNA 1 a 2 (lakovny, nabíjecí stanice, laboratoře, apod.)

 

TCDH Ex

TCDH Ex

Ventilátory TCDH Ex jsou nevýbušné střešný ventilátory vybavené speciálním Ex motorem a radiálním oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeným z galvanické oceli s hliníkovým středem. Základna je z galvanizovaného plátu oceli, sací prstenec je vyroben z mosazi. Standardně nelze ventilátory regulovat, na vyžádání lze dodat motory s tepelnou ochrannou PTC regulovatelné pomocí doporučených frekvenčních měničů.

 

TH Ex

TH Ex

Střešní nevýbušné ventilátory TH Ex jsou vybaveny speciálními Ex motory s kotvou nakrátko a statorem s chladícími žebry. Skříň ventilátorů je z antistatického plastu nebo z ocelového plechu opatřeného černým epoxidovým lakem. Svorkovnice je umístěna na motoru včetně nevýbušného kondenzátoru. Ventilátory TH Ex není možné regulovat.

 

HDB/HDT Ex

HDB/HDT Ex

Axiální nástěnné nevýbušné ventilátory HDB/HDT jsou určené do prostor s nebezpečím výbuchu, zóny 1 a 2. Ventilátory HDB jsou jednofázové ventilátory ve 4 a 6 pólovém provedení. Ventilátory HDT jsou třífázové ventilátory ve 4, 6 a 8 pólovém provedení.

 

PRF Ex

PRF ExVentilátory do výbušného prostředí PRF-EX jsou speciálně vyvinuty do prostředí, kde je třeba odsávat znečištěný vzduch, nebezpečné plyny apod. Ventilátory PRF-EX jsou určené pro zónu 2 kategorie 3G třídy IIA a IIB a teplotní třídu T1 až T4. Ventilátory PRF-EX jsou vhodné do chemického, potravinářského, farmaceutického průmyslu, do zkušeben a laboratoří. Certifikace ATEX: II 3G Ex d IIB T4
 

RFC Ex

RFC Ex

Nevýbušné radiální nízkotlaké ventilátory RFC-Ex jsou určeny do průmyslových prostor, občanské výstavby apod. do prostředí s nebezpečím výbuchu. Ventilátory RFC-Ex jsou nízkotlaké jednostranně sací ventilátory s přímým pohonem elektromotorem s krytím IP55. Teplota dopravovaného vzduchu může být od -30 až do 40 °C, teplota okolí musí být od -20 až do 40 °C kvůli odolnosti elektromotoru. Ventilátory nelze používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné nebo lepivé částice vetší než 100 µm, agresivní látky, abrazivní příměsi atd.

 

C ATEX

C ATEX

Radiální ventilátory do výbušného prostředí C ATEX jsou určené do prostor, kde je třeba odvětrávat ze vzdušniny výbušné směsi plynů nebo prachových částic. Ventilátory C ATEX pro prostory s nebezpečím výbuchu jsou vybaveny ochranným nátěrem z polyuretanu a lze je montovat v libovolné poloze. Certifikace IMQ 10 ATEX 029 X, skupina II 2G/D b T4/135 X.

 

MAXvent owlet ATEX

MAXvent owlet ATEX

Středotlaké axiální ventilátory do výbušného prostředí MAXvent owlet ATEX jsou určené především pro strojírenský průmysl a energetický průmysl. Ventilátory najdou své využití i v jiných odvětvích a to chladící/klimatizační technika, chemický průmysl, potravinářský průmysl apod. Ventilátory se dodávají standardně v rozměru 450 – 1400 mm. Ventilátory MAXvent mají bezkorozní a lehčí lopatky. Při vývoji těchto ventilátorů byl kladen důraz na dosažení vysokého výkonu ventilátoru a snížení nákladů na provoz.

Díky bionickému designu lopatek mají ventilátory MAXvent owlet nízké provozní náklady a nízkou hlučnost. Ventilátory dosahují velkých výkonů díky velmi výkonnému vnitřnímu motoru.

Oběžné kolo z kompozitního materiálu ZAmid ATEX. Skříň ventilátoru se vyrábí z žárově pozinkované oceli. Ventilátory MAXvent owlet jsou velice flexibilní středotlaké axiální ventilátory do výbušného prostředí.

  • Rozměr 450 – 1400 mm
  • ATEX 2014/34/EU, prostředí 1 a 2 zóna
  • Ventilátory je možné dodat s dlouhou, krátkou nebo ultra krátkou skříní s připojením EUROVENT
  • Vysoce výkonné motory v 4 a 6 pólech
  • PTC ochrana motorů s třídou izolace IP 65
  • Nastavení úhlů lopatek od výrobce, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu
  • Provozní teplota -20 až 60 °C (teploty -60 až 120 °C pouze na vyžádání)

K ventilátorům se dodává: samočinná uzavírací klapka, ochranná mřížka, montážní sady atd. V případě zájmu o některý z těchto ventilátorů prosím zašlete poptávku obchod@ventilatory.net s požadovaným pracovním bodem ventilátoru, popř. nás kontaktujte telefonicky: 417565655.

 

FRP

FRPNevýbušné radiální jednostranně sací ventilátory jsou vybaveny motorem napřímo. Ventilátory do výbušného prostředí v provedení ExII2/-G (dle směrnice ATEX, provedení zamezující jiskření). Radiální ventilátory FRP jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, součástí jsou revizní dvířka a dvojité příruby na sání. Dynamicky vyvážené oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami je vyrobené z ocelového plechu. Radiální ventilátory FRP jsou určeny pro trvalý provoz, teplota přepravovaného vzduchu je od -20 do +60 °C. Ventilátory FRP jsou určeny pro přepravu čistého vzduchu.