Select your country
Ceny s DPH bez DPH

HRZ

 

HRZ

Deskové rekuperátory HRZ jsou určené ke zpětnému získání tepelné energie z odváděného vzduchu ve vzduchotechnických systémech. Deskové rekuperátory HRZ mají vyšší účinnost, nižší tlakové ztráty a více doplňujících funkcí než rekuperátory HRV. Před rekuperátory je nutné vždy nainstalovat filtr vzduchu, aby nedocházelo k zanášení a tím snižování jeho účinnosti.

Rekuperátory HRZ je možné dodat v několika různých variantách podle Vašich požadavků: 

Deskové rekuperátory HRZ se dělí do dvou základních skupin:
HRZF – „flat“ respektuje zástavbové rozměry dané řady
HRZT – „thick“ minimalizuje zástavbovou plochu a je vyšší než rozměry dané řady

Dále se dělí dle provedení na levé BL a pravé BR a podle účinnostních tříd  - třída E2016 a E2018.

Rekuperátory HRZ lze objednat v následujícím provedení:

Obtok/bypass
R – ruční páka
X – servopohon s řídícím signálem 0-10V a napájení 24V
H – bez pohonu
24 – servopohon s řídícím signálem ON/OFF a napájením 24V
230 - servopohon s řídícím signálem ON/OFF a napájením 230V

Umístění pohonu klapky
D – dolní
B - boční

Eliminátor kapek
EK – eliminátor vestavěný
BE – bez eliminátoru

Katalogový list výrobní řady: HRZ.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: HRZ_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: HRZ-navod-k-pouziti.pdf

 

Výběru neodpovídá žádná položka.