Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky jsou určené k zajištění kvalitního trvalého i nárazového větrání objektů. Systémy s vysokou účinností rekuperace. Při běžném provozu není ve většině případů nutné další ohřívání přiváděného vzduhu. Samozřejmostí je filtrace přiváděného vzduchu. Možnost úpravy teploty přiváděného vzduchu pomocí systému zemního registru - ochlazování pro letní období nebo ohřívání pro zimní období (systém bez dalších provozních nákladů). Rekuperační jednotky jsou ovladatelné od základního vypínače až po plně automatické regulační systémy s možností volby výkonu, týdenního časového nastavení apod. Rekuperační jednotky jsou vyráběny v malých rozměrech s variabilitou umístění, protihlukovou izolací a minimálními provozními náklady.

DOMEO

DOMEOVětrací jednotky s rekuperací tepla DOMEO 210 jsou určené pro větrání rodinných domů a jsou vybaveny protiproudým výměníkem. Výměník dosahuje účinnosti až 92 % zpětného získání tepla, pro letní období je jednotka vybavena obtokem. Jednotka DOMEO 210 je vybavena dvěma radiálními ventilátory s EC motory. Jednotka je na straně sání odpadního vzduchu vybavena filtrem G4 a na sání čerstvého vzduchu filtrem M5 (volitelně filtrem M7). Rekuperační jednotka DOMEO 210 FL je součástí programu Nová zelená úsporám.
 

Rovento

Rovento

Větrací jednotka Rovento se zabudovaným rotačním regeneračním výměníkem, který kromě tepla zpětně získává také vlhkost. Jednotka má rekuperační rotační výměník s účinností až 84% a je vybavena ventilátory s úspornými EC motory. Rekuperační jednotka ROVENTO má přednastavený systémem regulace a měření pro jednoduché spuštění jednotky. Jednotka je standardně vybavena filtry třídy G4, na přívod lze zvolit pylový filtr F7 nebo G4 s uhlíkovým filtrem UF2 snižující přenos prachových částic v topné sezóně. Jako příslušenství pro tyto jednotky se doporučuje ED FLEX Systém nebo ED PLANO Systém.

 

IDEO Ecowatt

IDEO EcowattVětrací jednotky IDEO Ecowatt s protiproudým deskovým výměníkem jsou určeny pro větrání komerčních a obytných objektů a dosahují maximální účinnosti až 92 %. Rekuperační jednotky jsou vybaveny radiálními ventilátory se stejnosměrnými EC motory s vysokou účinností a nízkou spotřebou a filtry G4 a M5. Pro letní období jsou jednotky vybaveny obtokem výměníku (bypass).
 

SAVE

SAVE

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla SAVE jsou větrací jednotky pro přívod filtrovaného a tepelně upraveného čerstvého vzduchu do obytných místností a odvod odpovídajícího množství znehodnoceného vzduchu. Rekuperační jednotky SAVE jsou k dostání s vertikálním připojením, s energeticky úspornými ventilátory s EC motory, zabudovanou regulací a s protiproudým výměníkem VTC nebo s rotačním výměníkem VTR. Větrací jednotky SAVE jsou vhodné pro větrání rodinných domů, kanceláří, školních tříd apod.

Rekuperační jednotky řady SAVE získaly certifikát Eurovent a celá řada těchto jednotek se tak stala unikátní. Větrací jednotky SAVE jsou schválené a zapsané pro program Nová zelená úsporám.

 

VORT HRW 20

VORT HRW 20

Decentrální rekuperační jednotky VORT HRW 20 jsou jednoduché rekuperační jednotky vhodné k rekuperaci tepla v jedné místnosti. Větrací jednotky mají zabudovaný vysoce účinný keramický rekuperační výměník, který dosahuje účinnosti až 90% při provozu na nízké otáčky. Rekuperační jednotky jsou určené k zabudování do stěny o tloušťce od 300 do 700 mm.

 

Eco Room

Eco Room

Větrací decentrální jednotka Eco Room s rekuperací tepla je ideálním řešením pro náhradu nefunkčních, dříve instalovaných ventilátorů s průměrem 100 nebo 150 mm ve stávajících instalacích. Při větrání jednotlivých místností ventilátorem se odvádí znehodnocený vzduch a nahrazuje se vzduchem ze sousedních místností nebo se přisává z venku. Pokud je vzduch v sousedních místnostech špatné kvality, není první řešení vhodné. V druhém případě zase dochází k ochlazení prostoru.

Eco Room řeší tyto problémy a nabízí řešení, kde odváděný odpadní vzduch ohřívá přiváděný čerstvý venkovní vzduch. Jednotka je vybavena protiproudým tepelným výměníkem. Jednotku je možné instalovat pouze v horizontální ose tělesa výměníku se sklonem min. 1% směrem ven. Účinnost rekuperace až 75%.

 

Respiro

RespiroMalé rekuperační jednotky RESPIRO jsou vhodné do novostaveb nebo do nově rekonstruovaných budov, kde při použití plastových oken často dochází ke tvorbě plísní. U jednotek RESPIRO nedochází k únikům tepla při přívodu čerstvého chladného vzduchu díky keramickému výměníku. Keramický výměník má průměrnou tepelnou účinnost rekuperace až 78 % maximální až 93 %. Výměník je vybaven na obou stranách filtrem třídy G3. Jednotky RESPIRO lze instalovat do stěny o hloubce 250 - 400 mm.
 

EHR

EHRRekuperační jednotky EHR jsou určena pro větrání bytů a rodinných domů a vyznačují se vysokou účinností, snadnou montáží, automatickým režimem a jednoduchým ovládáním. Malé lehké kompaktní jednotky EHR jsou určené pro montáž na strop nebo na podlahu. Rekuperační jednotky jsou určené pro trvalý provoz. Vzhledem k vysoké účinnosti není nutno většinou používat dohřev vzduchu, malé ztráty větráním pokryje topný systém bytu. Nároky na uživatele jsou minimální, ovládání otáček ve dvou stupních a občasné čištění filtrů.
 

CAKE

CAKE

Rekuperační jednotky CAKE jsou určené do komerčních prostor jako jsou kanceláře, prodejny, restaurace, obchody, školy apod. Jednotky CAKE jsou velice variabilní s možností doplnění o různé příslušenství, od řídících jednotek přes různé druhy filtrů až po chladiče nebo klapky. Zpětný zisk tepla jednotek je až 90 %. Rozsah pracovních teplot je -40 až 50 °C.

Jednotky se dělí na dva typy, a to CAKE VR s rotačním výměníkem a CAKE VZ s deskovým výměníkem.

Jednotky jsou jednoduché na ovládání a údržbu. Jednotky s integrovanou řídící jednotkou mají funkci Plug´n Play. Jednotky je možné ovládat vzdáleně pomocí mobilní aplikace REMAK. Propracovaný regulační systém šetří energii díky funkcím jako např. nastavitelné časové a teplotní režimy, teplotní rozběh, optimalizace startu, řízení na základě obsahu CO2 v prostoru atd.

Jednotky CAKE vyhovují požadavkům Ecodesign 2018.

Jednotky CAKE jsou pouze na poptání a vyrábí se na zakázku dle Vašich individuálních požadavků a potřeb. V případě zájmu o některou jednotku prosím zašlete poptávku na náš email s Vašimi požadavky, popř. nás kontaktujte telefonicky.

 

CADB/CADT

CADB/CADTRekuperační jednotky CADB/CADT jsou určené pro větrání komerčních prostor. Velký počet montážních variant rekuperační jednotky CADB/CADT umožňuje přizpůsobení jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých panelů přímo na stavbě.
 

CADB/CADT Ekonovent

CADB/CADT EkonoventRekuperační jednotky CADB/CADT Ekonovent jsou určené pro větrání komerčních prostor, velmi výkonná. Velký počet variant rekuperační jednotky CADB/CADT Ekonovent umožňuje přizpůsobení prostoru intalace. Rekuperační jednotky CADB/CADT jsou určené pro trvalý provoz.
 

CADS Flexeo

CADS FlexeoRekuperační jednotky jsou určené k horizontální i vertikální montáži do vnitřních prostor. Díky nízké výšce ideální instalace do podhledu. Protiproudý deskový výměník je z plastu a má účinnost až 94%. Statická větrací jednotka s rekuperací tepla (bez ventilátorů). Jednotka je vhodná v součinnosti s externími ventilátory pro bytové domy nebo menší komerční objekty. CADS Flexeo je určena pro trvalý provoz. Maximální průtok 210 m3/h.
 

DUOVENT

DUOVENT

Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou určené k úspornému větrání komerčních prostor, bazénových hal, restaurací, obchodních center apod. Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou vybaveny protiproudým výměníkem s bypassovou klapkou a vysoce účinnými IE4 EC motory s krytím IP 54.

Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou pouze na poptání a vyrábí se na zakázku dle Vašich individuálních požadavků a potřeb dle navržené projektové dokumentace. V případě zájmu o některou z těchto jednotek prosím zašlete poptávku na náš email s Vašimi požadavky, popř. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou vybaveny protiproudým výměníkem vyrobeným z hliníku vybaveným bypassovou klapkou nebo rotačním regeneračním výměníkem.

Jednotky jsou vybaveny na sání čerstvého vzduchu a odtahu znehodnoceného vzduchu filtry, aby nedocházelo k zanášení výměníku. Filtry jsou třídy G4 až F9, výměna filtrů je jednoduchá přes obslužná dvířka jednotky. Jednotky je možné doplnit o filtrační kazety MFL s filtračními vložkami MFR při vícestupňové filtraci.

Jednotky jsou dle provedení vybaveny vodními nebo elektrickými ohřívači. Pokud je třeba v letním období vzduch ochlazovat, je možné do jednotek namontovat vodní chladič nebo přímý výparník.

Dle provedení jsou jednotky standardně vybaveny digitální regulací Digireg nebo Minireg.

 

RRW

RRW

Rotační regenerační výměníky RRW jsou zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit provozní poruchy výměníků nebo ventilátorů. Skříň výměníku je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na čelech skříně jsou příruby pro upevnění přívodního a odtahového čtyřhranného porubí. Na boku skříně je revizní víko pro přístup k motoru nebo výměnu řemene. Akumulační hmota rotoru výměníku je tvořena válcem, který má množství malých kanálků, vytvořených navíjením rovné a zvlněné fólie ze slitiny hliníku. Rotor je uložen v kuličkových ložiscích s trvalou mazací náplní. Těsnění rotoru je bezdotykové, mezi rotorem a těsněním je vůle, která se dá vymezovat. Pohon rotoru pomocí pryžového řemene zajišťuje asynchronní motor s kotvou nakrátko se šnekovou převodovkou. Tak je dosaženo otáček cca 11 ot. /min. Motor je možno vybavit frekvenčním měničem s centrální i autonomní regulací teploty přívodního vzduchu. Výměníky je možno vybavit protimrazovou ochranou, kterou zajišťuje tlakový snímač, který při zvýšené tlakové ztrátě na rotačním výměníku zpomalí otáčky rotoru. V běžných podmínkách však k namrzání nedochází. Směr otáčení je dán nalepenou šipkou. Pro základní aplikace postačuje regulace zapnutím a vypnutím RRW termostatem. Tato regulace je limitována v případě velkých tepelných zátěží, kdy je nutno omezit schopnost přenášet velké množství tepla. Rotační výměníky RRW lze také regulovat s použitím různých jednoúčelových regulátorů s frekvenčními měniči. Rotační výměníky RRW jsou určeny pro stavebnicové systémy DIRECT AIR s ventilátory ILB, ILT pro čtyřhranné potrubní systémy (40x20 až 100x50 cm) respektive s redukcí pro ventilátory CVB, CVT, CVAB, CAB do kruhového potrubí (průměr 200 až 500 mm). Na speciální objednávku lze vyrobit rotační regenerační výměníky i pro ventilátory ILHT, případně CVTT. Dodávané rotační regenerační výměníky vzduch – vzduch lze použít v centrálních i decentrálních systémech větrání v průmyslové i komfortní vzduchotechnice. Průtok vzduchu je v rozsahu od 600 do 5800 m3/hod. Tento rozsah je pokryt řadou 4 typů. Pro standardní podmínky doporučujeme rychlost proudění v rozsahu od 2 do 4 m/s. Rotační výměník RRW umožňuje přenos tepla (u speciálního provedení také přenos entalpie, tj. tepla a vlhkosti) z odváděného vzduchu do vzduchu přiváděného. K přenosu tepla dochází pomocí akumulační hmoty rotoru, kde přibližně jedna polovina je v proudu odváděného vzduchu a druhou polovinou prochází přívodní venkovní vzduch. Za určitých podmínek může docházet k přenosu chladu. Otáčením rotoru se teplosměnná plocha výměníku nachází střídavě v proudu přiváděného a odváděného vzduchu a tím dochází k přenosu tepla nebo chladu (případně entalpie). Tyto výměníky patří mezi zařízení s nejvyšší účinností v oblasti přenosu tepla (entalpie). Proto je jejich použití vhodné ke všem vzduchotechnickým systémům s vyššími průtoky vzduchu. Jsou velmi vhodné jako součást sestavných jednotek pro přívod a odvod větracího vzduchu. Dochází pak ke snížení provozních nákladů a tím ke zkrácení návratnosti investic.

 

IRW AL HE

IRW AL HE

Rekuperační jednotky, rekuperátory a rotační výměníky jsou zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit provozní poruchy výměníků nebo ventilátorů. Rekuperační výměníky IRW AL HE pro stavebnicové systémy s ventilátory IRB a IRT. Rekuperační výměníky tepla systému „vzduch – vzduch“ v křížovém uspořádání jsou univerzálně použitelné pro centrální i decentrální systémy větrání a technologického odsávání. Konstrukčně jsou zejména vhodné pro sestavné systémy se čtyřhranným potrubím. Výměníky IRW AL HE jsou sestaveny z Al plechu do zcela těsných bloků. Jednotlivé bloky výměníku jsou hermeticky vestavěny do skříně z pozinkovaného plechu. Skříň je opatřena přírubami pro připojení hranatého potrubí. Odvod kondenzátu je zásadně spodem a přes sifon, výměník je třeba pokud možno instalovat ve spádu 2,5 - 5% směrem k výtlačnému hrdlu odvodu. U výměníků je nutno zajistit protimrazovou ochranu termostatem ovládajícím otáčky přívodního ventilátoru, případně diferenciálním tlakovým čidlem hlídat tlakovou ztrátu na výměníku, která při namrzání vzrůstá příp. použít provedení s obtokem. Rekuperační výměníky velikosti 250–450 je možno pod označením IRW AL xxx BP HE dodat s vestavěnou klapkou obtoku (bypass).

 

MRW HE

MRW HE

Rekuperační výměníky MRW HE  jsou určené pro stavebnicové systémy s ventilátory (MIXVENT-TD, RM-N, RK, CVB, CVT, CVAB, CAB) Výměníky MRW HE se používají pro centrální i decentrální systémy větrání a technologického odsávání. Výměníky nelze použít ve výbušném prostředí nebo prostředí s výpary rozpouštědel a agresivních látek. Deskový hliníkový výměník splňuje požadavky EK č. 1253/2014. Výměníky lze dodat i s bypassovou klapkou označení BP HE a také s hrdly dle vybrané varianty X1 HE, X2 HE, X3 HE, X4 HE ve velikostech 280, 350, 500 a 750. Výměník v základním provedení označení HE ve velikostech 150, 300, 450, 600. 

Hlavní předností rekuperačních výměníku MRW HE je nízká tlaková ztráta i při vysokém znečištění, vysoká odolnost proti korozi bez agresivních látek, jednoduchá údržba, teplotní odolnost -25 až 85 °C.

 

HRV

HRVDeskové rekuperátory HRV jsou určené k zpětnému získání tepelné energie z odváděného vzduchu ve vzduchotechnických systémech. Deskové rekuperátory HRV jsou vhodné do prostor s vysokými nároky na ohřev nebo chlazení. Před rekuperátory je nutné vždy nainstalovat filtr vzduchu, aby nedocházelo k zanášení a tím snižování jeho účinnosti. Rekuperátory jsou konstruovány tak, aby pasovali do vzduchotechnického systému VENTO pro odvod a přívod vzduchu.
 

HRZ

HRZ

Deskové rekuperátory HRZ jsou určené ke zpětnému získání tepelné energie z odváděného vzduchu ve vzduchotechnických systémech. Deskové rekuperátory HRZ mají vyšší účinnost, nižší tlakové ztráty a více doplňujících funkcí než rekuperátory HRV. Před rekuperátory je nutné vždy nainstalovat filtr vzduchu, aby nedocházelo k zanášení a tím snižování jeho účinnosti.

Rekuperátory HRZ je možné dodat v několika různých variantách podle Vašich požadavků: 

Deskové rekuperátory HRZ se dělí do dvou základních skupin:
HRZF – „flat“ respektuje zástavbové rozměry dané řady
HRZT – „thick“ minimalizuje zástavbovou plochu a je vyšší než rozměry dané řady

Dále se dělí dle provedení na levé BL a pravé BR a podle účinnostních tříd  - třída E2016 a E2018.

Rekuperátory HRZ lze objednat v následujícím provedení:

Obtok/bypass
R – ruční páka
X – servopohon s řídícím signálem 0-10V a napájení 24V
H – bez pohonu
24 – servopohon s řídícím signálem ON/OFF a napájením 24V
230 - servopohon s řídícím signálem ON/OFF a napájením 230V

Umístění pohonu klapky
D – dolní
B - boční

Eliminátor kapek
EK – eliminátor vestavěný
BE – bez eliminátoru

Katalogový list výrobní řady: HRZ.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: HRZ_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: HRZ-navod-k-pouziti.pdf

 

 

RME / RMW

RME / RMW

Přívodní vzduchotechnické jednotky s ohřívačem RME / RMW jsou určené pro větrání komerčních prostor. Větrací jednotky s ohřevem RME / RMW jsou vybaveny úspornými ventilátory s EC motory a filtrem třídy F7. Vzduchotechnické jednotky RME / RMW jsou dodávány bez regulace, v případě požadavku na regulaci se jednotky dodávají s jednoduchou regulací Minireg nebo regulací Digireg pro komfortnější řízení.

 

ORKA

ORKAVětrací jednotky s rekuperací tepla ORKA jsou určené k větrání rodinných domů a díky své malé velikosti a nízké váze k montáži na podlahu nebo do podhledu. Jednotky ORKA mají ventilátory s nízkou spotřebou třídy B a jsou vybaveny křížovým výměníkem označení ST nebo protiproudým deskovým výměníkem s vysokou účinností označení HR. Jednotky ORKA HR nejsou vybaveny ohřívačem vzduchu ani protimrazovou ochranou. Jednotky mají dvoustupňový přepínač otáček. Regulátory konstantního průtoku vzduchu zajišťují stálý odvod vzduchu bez ohledu na zvolený stupeň otáček.
 

Nembus

Nembus

Větrací jednotky s rekuperací tepla NEMBUS 210 jsou určeny pro větrání bytů a rodinných domů a jsou vybaveny protiproudým výměníkem s účinností až 93 %. Rekuperační jednotka NEMBUS 210 je osazena dvěma radiálními ventilátory s úspornými jednofázovými EC motory. Jednotka NEMBUS 210 je vybavena plně automatickým řídícím systémem s regulací průtoku podle relativní vlhkosti a čtyřmi kombinovanými čidly teploty a relativní vlhkosti. Systém protimrazové ochrany umožňuje provoz jednotky až do venkovní teploty -10 °C bez nutnosti dodatečného předehřevu či dohřevu. Rekuperační jednotka je na straně sání i výtlaku vybavena filtry G4 (volitelně na sání filtrem F7). 

 

Topvex

Topvex

Vzduchotechnické jednotky Topvex

Kompaktní vzduchotechnické jednotky Topvex jsou konstruovány a navrženy tak aby vyhovovaly nejnovějším požadavkům na nízké provozní náklady s vysokou účinností rekuperace.

 

 

 

Topvex SF – přívodní jednotka s průtokem vzduchu až 5400 m3/hod

Topvex FC – podstropní jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem a průtokem vzduchu až 3000 m3/hod

Topvex FR - podstropní jednotka s rotačním rekuperátorem a průtokem vzduchu až 5200 m3/hod

Topvex SR - jednotka s rotačním rekuperátorem a průtokem vzduchu až 5500 m3/hod

Topvex SC - jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem a průtokem vzduchu až 6500 m3/hod

Topvex TC - jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem a průtokem vzduchu až 6500 m3/hod

Topvex TR - jednotka s rotačním rekuperátorem a průtokem vzduchu až 6200 m3/hod

 
novy