Select your country
Ceny s DPH bez DPH

F-B90

 

F-B90

Požární vícelistá klapka F-B90 je určena k rozdělení požárních úseků a na zamezení šíření toxických plynů, kouře a plamenů. Požární klapka F-B90 je prvek pasivní požární ochrany. Přefuková požární klapka F-B90 je klasifikovaná a certifikovaná s kritérii EIS dle EN 1366-2. Hodnocení požární odolnosti závisí na typu klapky i způsobu instalace.

Požární vícelistá klapka F-B90 s mřížkami na obou stranách je určena k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení vzduchotechnického potrubí. Požární vícelistá klapka F-B90 je bez mřížek určená pro instalaci do potrubí.

Požární klapka F-B90 se dodává s ručním ovládáním nebo se servopohonem.

Katalogový list výrobní řady: F-B90.pdf. Prohlášení o vlastnostech výrobní řady: F-B90_shoda.pdf. Návod k použití výrobní řady: F-B90-navod-k-pouziti.pdf

Požární klapka s ručním ovládáním F-B90
Spouštěcí mechanismus požární klapky F-B90 se aktivuje, pokud teplota okolního vzduchu dosáhne 74 °C. V případě požáru se klapka do 10s po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře. Po uzavření klapky zůstanou listy mřížky zablokované v uzavřené poloze a lze je otevřít pouze ručně. Na dotaz je možné dodat požární klapky vybavené koncovými spínači pro signalizaci polohy listů.

Požární klapka se servopohonem F-B90
Požární klapka se servopohonem F-B90 se uzavírá na základě signálu ze systému řízení budov (BMS) nebo po překročení teploty termoelektrického teplotního čidla, které je standardní součástí každé klapky. Pokud teplota přesáhne 72 °C, napájecí obvod servopohonu se přeruší a pružina uzavře listy klapky do 20 vteřin.

Typy nabízených klapek F-B90
• 00
Klapka bez ochranných mřížek určená pro instalaci do potrubí.
• 01 nebo 02
Klapka vybavená z jedné strany ochrannou mřížkou, provedení 01 (mřížka z pozinkovaného ocelového plechu) nebo 02 (mřížka v bílé práškové barvě RAL 9003). Mřížku je možné osadit z libovolné strany klapky.
• 11 nebo 22
Klapka vybavená ochrannou mřížkou z obou stran, provedení 11 (mřížky z pozinkovaného ocelového plechu) nebo 22 (mřížky v bílé práškové barvě RAL 9003). Slouží jako požární stěnová mřížka bez navazujícího potrubí. Tento typ klapek lze dodat vybavený detektorem kouře.

Typy aktivačních mechanismů klapek F-B90
• H0
Základní provedení klapky, manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou nastavenou na 74°C.
• H2
Manuální aktivační mechanismus H0 + indikace otevřené a uzavřené polohy koncovými spínači 230V AC nebo 24V AC/DC.
• B230T nebo G230T
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B230T) nebo Gruner (G 230T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájení 230V AC.
• B24T nebo G24T
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T) nebo Gruner (G24T) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájení 24V AC/DC.
• BST0 nebo GST0
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 230V AC) nebo servopohonem Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájení přes komunikační jednotku 24V AC) se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájecí a komunikační jednotky Belimo BKN 230-24 nebo Gruner fs-UFC230-2.
• B24T-SR nebo G24T-SR
Aktivační mechanismus se servopohonem Belimo (B24T-SR) nebo Gruner (G24T-SR) se zpětnou pružinou a ovládáním 0-10V (možnost nastavení polohy listu v libovolné poloze), dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky. Napájení 24V AC/DC.
• BSD230T nebo GSD230T (pouze pro klapky s mřížkami na obou stranách, tj. typ 11 a 22)
Aktivační mechanismus vybavený detektorem kouře se servopohonem Belimo (BSD230T) nebo Gruner (GSD230T). Napájení servopohonů je na 24V AC/DC a je řešeno přes komunikační jednotku napájenou 230V AC. Servopohon je vybaven zpětnou pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C. Součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky.
Poznámka: Aktivační mechanismy s detektorem kouře lze dodat pouze pro klapky opatřené mřížkami z obou stran tj. typy 11 nebo 22.
• BSD24T nebo GSD24T (pouze pro klapky s mřížkami na obou stranách, tj. typ 11 a 22)
Aktivační mechanismus vybavený detektorem kouře se servopohonem Belimo (BSD24T) nebo Gruner (GSD24T) Napájení servopohonu je 24V AC/DC. Servopohon je vybaven zpětnou pružinou, termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C, součástí servopohonu jsou i koncové spínače se signalizací polohy listů klapky.
Poznámka: Aktivační mechanismy s detektorem kouře lze dodat pouze pro klapky opatřené mřížkami z obou stran tj. typy 11 nebo 22..

Zašlete nám poptávku info@ventilatory.net nebo nás kontaktujte telefonicky: 417 565 655 Zaslat poptávku