Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Kapsové filtry G3

 

Kapsové filtry G3

- filtrační třída G3 dle EN 779, filtry jsou určeny pro záchyt částic 3 mikrony, zádržnost dle EN 779 80-90%
- provozně stálé a bezpečné filtrační médium ze syntetických vláken (i pro 100% vlhkost)
- velká filtrační plocha, dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty
- maximální teplotní odolnost pro kovový rám je 100°C
- maximální teplotní odolnost pro plastový rámje 75°C

Popis kapsových filtrů

Kapsové filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic do standardní tlakové ztráty. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční splinty v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu s dřevěnými nebo kovovými separátory. Filtr je zařazen dle DIN 53438 do požární třídy K2/F2 (kov) a K1/F1 (plast).

Varianty kapsových filtrů

Dodáváme rozměry rámů a kapes dle požadavků zákazníka. Filtry vyrábíme s plastovým (celospalitelným) nebo kovovým rámem.

Možnosti použití kapsových filtrů

Pro zachycení a zadržení většiny hrubých prachových částic. Obvykle se používají jako primární filtry ve vícestupňových systémech filtrace, kde prodlužují životnost sekundárních filtrů.

Výměna a likvidace kapsových filtrů

Z důvodu úspory nákladů na energie by se neměla překračovat doporučená tlaková ztráta 250 Pa. Použité filtry doporučujeme likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním, kovové části využít ke druhotnému zpracování.

novy