Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Kapsové filtry F8

 

Kapsové filtry F8

- filtrační třída F8 dle EN 779, filtry jsou určeny pro záchyt částic 0,3 - 1 mikron, účinnost dle EN 779 90-95%
- provozně stálé a bezpečné filtrační médium ze syntetických vláken (i pro 100% vlhkost)
- velká filtrační plocha, dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty
- lze dodat i v antistatickém provedení, do prostorů s nebezpečím výbuchu zóna 2, zóna 1, zóna 0, (ČSN EN1127-1)

- maximální teplotní odolnost pro kovový rám je 100°C
- maximální teplotní odolnost pro plastový rámje 75°C

Popis kapsových filtrů

Kapsové filtry jsou vyrobeny z moderních filtračních materiálů, které dosahují vysoké zádržné kapacity prachových částic do standardní tlakové ztráty. Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtru a ekonomičnost provozu. Maximální využití filtrační plochy zajišťují distanční splinty v jednotlivých článcích filtru. Filtrační materiál je standardně uložen do vysokopevnostního plastového nebo kovového rámu s dřevěnými nebo kovovými separátory. Filtr je zařazen dle DIN 53438 do požární třídy K2/F2 (kov) a K1/F1 (plast).

Varianty kapsových filtrů

Dodáváme rozměry rámů a kapes dle požadavků zákazníka. Filtry vyrábíme s plastovým (celospalitelným) nebo kovovým rámem. Antistatické provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu.

Možnosti použití kapsových filtrů

Pro zachycení a zadržení jemnějších částic, které prošly primárním filtrem, například částice o průměru menším než 5 mikronů. Tyto částice (0,5 – 5 mikronů) způsobují největší škody na vzhledu budov a mají škodlivý vliv na strojní, tlakové zařízení atd. Obvykle se používají jako sekundární filtry ve vícestupňových systémech filtrace, kde prodlužují životnost finálních filtrů.

Výměna a likvidace kapsových filtrů

Z důvodu úspory nákladů na energie by se neměla překračovat doporučená tlaková ztráta 450 Pa. Použité filtry doporučujeme likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním, kovové části využít ke druhotnému zpracování.