Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Požární izolace

Požární izolace

Vzduchotechnické potrubí je dnes součástí celé řady objektů, zejména se jedná o stavby určené pro širokou veřejnost, kde je větší koncentrace lidí a proto i zvýšené požadavky na ochranu proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím. K protipožární izolaci vzduchovodů se nejčastěji používají výrobky z kamenné vlny, protože ta je nehořlavá s bodem tání vyšším než 1000 °C. Z požárního hlediska jsou výrobky Isover jedním z nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto chráněné mají vyšší požární odolnost. Protipožární izolace pravoúhlých VZT potrubí tvoří technické desky Orstech 65 H, pro kruhové potrubí se používají lamelové rohože Orstech LSP PYRO. Řešením je možné docílit požární odolnost 30, 45 a 60 minut.

Nastavit sestupně

Položek: 8

Nastavit sestupně

Položek: 8

ORSTECH LSP PYRO

ORSTECH LSP PYRO

Lamelová rohož na hliníkové fólii Orstech LSP H je vhodná pro izolaci potrubí, vzduchovodů, technologických zařízení a jako certifikovaný izolační systém pro požárně odolná potrubí dle normy ČSN EN 1366-1, pro požární odolnost 30, 45 a 60 minut. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C.

- nejvyšší provozní teplota 620°C
- cena za jednostranný polep hliníkovou fólií + 60,- Kč/m2
- hydrofobizováno
- materiál čedičová vlna

 

ORSTECH 65 H

ORSTECH 65 H

Desky Orstech 65 H jsou vyrobeny s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Používají se jako protipožární izolace čtyřhranných VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366–1, pro požární odolnost 30, 45 a 60 minut při působení ohně zvnějšku. Montáž musí probíhat v souladu s Protokolem o klasifikaci (k dispozici na vyžádání).U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C

- nejvyšší provozní teplota 620°C
- hydrofobizováno
- materiál čedičová vlna