Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Duovent

Duovent

Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou určené k úspornému větrání komerčních prostor, bazénových hal, restaurací, obchodních center apod. Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou vybaveny protiproudým výměníkem s bypassovou klapkou a vysoce účinnými IE4 EC motory s krytím IP 54.

Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou pouze na poptání a vyrábí se na zakázku dle Vašich individuálních požadavků a potřeb dle navržené projektové dokumentace. V případě zájmu o některou z těchto jednotek prosím zašlete poptávku na náš email s Vašimi požadavky, popř. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperační jednotky Duovent Compact jsou vybaveny protiproudým výměníkem vyrobeným z hliníku vybaveným bypassovou klapkou nebo rotačním regeneračním výměníkem.

Jednotky jsou vybaveny na sání čerstvého vzduchu a odtahu znehodnoceného vzduchu filtry, aby nedocházelo k zanášení výměníku. Filtry jsou třídy G4 až F9, výměna filtrů je jednoduchá přes obslužná dvířka jednotky. Jednotky je možné doplnit o filtrační kazety MFL s filtračními vložkami MFR při vícestupňové filtraci.

Jednotky jsou dle provedení vybaveny vodními nebo elektrickými ohřívači. Pokud je třeba v letním období vzduch ochlazovat, je možné do jednotek namontovat vodní chladič nebo přímý výparník.

Dle provedení jsou jednotky standardně vybaveny digitální regulací Digireg nebo Minireg.

Duovent compact DV

Duovent compact DV

Rekuperační jednotky Duovent Compact DV jsou určené k úspornému větrání komerčních prostor, bazénových hal, restaurací, obchodních center apod. Rekuperační jednotky Duovent Compact DV jsou vybaveny protiproudým výměníkem s bypassovou klapkou a vysoce účinnými IE4 EC motory s krytím IP 54.

Rekuperační jednotky Duovent Compact DV jsou pouze na poptání a vyrábí se na zakázku dle Vašich individuálních požadavků a potřeb dle navržené projektové dokumentace. V případě zájmu o některou z těchto jednotek prosím zašlete poptávku na náš email s Vašimi požadavky, popř. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperační jednotky Duovent Compact DV mají protiproudý výměník vyrobený z hliníku vybavený bypassovou klapkou, na poptávku je možné rekuperátor vybavit směšovací nebo cirkulační klapkou.

Jednotky jsou vybaveny na sání čerstvého vzduchu a odtahu znehodnoceného vzduchu filtry, aby nedocházelo k zanášení výměníku. Filtry jsou třídy G4 až F9, výměna filtrů je jednoduchá přes obslužná dvířka jednotky. Jednotky je možné doplnit o filtrační kazety MFL s filtračními vložkami MFR při vícestupňové filtraci.

Jednotky jsou dle provedení vybaveny vodními nebo elektrickými ohřívači. Pokud je třeba v letním období vzduch ochlazovat, je možné do jednotek namontovat vodní chladič nebo přímý výparník.

Dle provedení jsou jednotky standardně vybaveny digitální regulací Digireg nebo Minireg.

Jednotky v provedení pro venkovní, respektive střešní montáž se dodávají se stříškami z pozinkovaného ocelového plechu nebo lakovaného plechu a s podstavci. Dodávají se ve dvou variantách ROOFPACK A a ROOFPACK B, které se liší v typu podstavce jednotky. U střešní montáže je doporučeno připojit elektrické ohřívače, aby nedošlo k zamrznutí vodního výměníku při odstavení jednotky.

Další doporučené příslušenství je pružné připojení DUO-DV-IAE, které je určené k jednotkám velikosti 1800 – 7800. Pro jednotky menších velikostí 500 – 1200 je možné dodat standardní pružné připojení KAA.

DUO-DV-MOUNT jsou protidešťové žaluzie (výfukové kusy) určené pro přívod i odvod vzduchu a jsou vybavené sítem proti vniknutí ptactva a větších částic. Vyrobené jsou z pozinkovaného ocelového plechu, na poptání je možné dodat s práškovým nástřikem. Žaluzie se dodávají pro jednotky velikostí 1800 – 7800, k menším jednotkám se dodává standardní příslušenství VKS, SN.

Přechod DUO-DV-PRO je určen k přechodu ze čtyřhranného potrubí na kruhové, určen je k jednotkám velikosti 1800 – 7800. 

 

Duovent compact DV TOP

Duovent compact DV TOP

Rekuperační jednotky Duovent Compact DV TOP jsou určené k větrání komerčních prostor, bazénových hal apod. Rekuperační jednotky Duovent Compact DV TOP jsou vybaveny protiproudým výměníkem s bypassovou klapkou. Na přívodní i odvodní straně jsou rekuperátory vybaveny ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami pro přívod i odvod vzduchu.  Motory jsou vysoce účinné IE4 EC motory s krytím IP 54.

Rekuperační jednotky Duovent Compact DV TOP jsou pouze na poptání a vyrábí se na zakázku dle Vašich individuálních požadavků a potřeb dle navržené projektové dokumentace. V případě zájmu o některou z těchto jednotek prosím zašlete poptávku na náš email s Vašimi požadavky, popř. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperační jednotky Duovent Compact DV TOP jsou vybaveny protiproudým rekuperačním výměníkem vyrobeným z hliníku a vybaveným bypassovou klapkou. Na žádost lze doplnit rekuperační výměník směšovací nebo cirkulační klapkou.

Jednotky jsou dle provedení vybaveny vodními nebo elektrickými ohřívači. Pokud je třeba v letním období vzduch ochlazovat, je možné do jednotek namontovat vodní chladič nebo přímý výparník.

Na přívodu čerstvého vzduchu nebo odvodu znehodnoceného vzduchu jsou vždy umístěné filtry, aby nedocházelo k zanášení rekuperačního výměníku. Filtry jsou třídy G4 až F9. Výměna se provádí přes revizní dvířka na jednotce. Jednotky lze doplnit o filtrační kazety s filtračními vložkami, když je třeba vícestupňová filtrace.

Jednotky jsou standardně vybaveny digitální regulací Digireg nebo Minireg podle konfigurace jednotky.

Jako doporučené příslušenství se k jednotkám dodává pružné připojení DUO-DV TOP-IAE. Pružné připojení se dodává pro jednotky velikosti DV TOP 5100 – 7800.

 

Duovent compact RV

Duovent compact RV

Rekuperační jednotky Duovent Compact RV jsou určené k větrání komerčních prostor. Rekuperační jednotky Duovent Compact RV jsou vybaveny rotačním výměníkem pro přenos tepla a vlhkosti. Na přívodní i odvodní straně jsou rekuperátory vybaveny ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami pro přívod i odvod vzduchu.  Motory jsou vysoce účinné IE4 EC motory s krytím IP 54. Jednotky jsou standardně vybaveny digitální regulací Minireg nebo Digireg dle konfigurace jednotky.

Rekuperační jednotky Duovent Compact RV jsou pouze na poptání a vyrábí se na zakázku dle Vašich individuálních požadavků a potřeb. V případě zájmu o některou z těchto jednotek prosím zašlete poptávku na náš email s vašimi požadavky, popř. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperační jednotky Duovent Compact RV mají rotační regenerační výměník. Rotační výměník může pracovat v rozmezí teplot -20 až 50 °C. Rotační regenerační výměník zajišťuje přenos tepla a vlhkosti zároveň nebo jen tepla.

 Jednotky jsou vybaveny filtry jak na přívodu čerstvého vzduchu, tak na odvodu aby nedocházelo k zanesení rotačního výměníku. Jednotky mohou být vybaveny filtry třídy G4 až F9. Výměna filtrů se provádí přes obslužná dvířka. Jednotku je možné doplnit o filtrační kazety s filtračními vložkami v případě nutnosti vícestupňové filtrace.

Jednotky jsou dle provedení vybaveny regulací Minireg nebo Digireg.

Jednotky v provedení pro venkovní, respektive střešní montáž se dodávají se stříškami z pozinkovaného ocelového plechu nebo lakovaného plechu a s podstavci. Dodávají se ve dvou variantách ROOFPACK A a ROOFPACK B. ROOFPACK B je určen k zabudování přímo do střešní konstrukce. K tomuto příslušenství lze připojit elektrické ohřívače, aby nedošlo k zamrznutí vodního výměníku při odstavení jednotky.

DUO-RV-MOUNT jsou protidešťové žaluzie (výfukové kusy) pro přívod IN i odvod vzduchu OUT, jsou vybavené sítem proti vniknutí ptactva a větších částic. Vyrobené jsou z pozinkovaného ocelového plechu na poptání je možné dodat s práškovým nástřikem.