Select your country
Ceny s DPH bez DPH

PKI-Ex-S

 

PKI-Ex-S

Požární čtyřhranná klapka PKI-Ex-S do výbušného prostředí je požární uzávěr VZT čtyřhranného potrubí. Požární klapka PKI-S Ex do výbušného prostředí je vyrobena tak, aby list klapky na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulsu uzavřel potrubí a zabránil šíření plamenů, tepla a kouře. Provedení požární klapky do Ex prostředí vyhovuje požadavkům směrnice Evropského společenství č. 94/9 EC a normě ČSN EN 13463 pro klasifikaci EX II 2G c IIB.


List požární klapky PKI-Ex-S je tvořen z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky. Ochranný rám nebo plášť požární klapky do výbušného prostředí se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli. Hranaté požární klapky mají použitou bezazbestovou desku i pro přírubový spoj, který společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla.


Požární klapka se dodává ve dvou provedeních – požární klapka se spouštěcím mechanismem nebo klapka se servopohonem do výbušného prostředí typu Schischeck ExMax-15BF.


Požární klapka do výbušného prostředí se spouštěcím mechanismem reaguje na podnět přímého mechanického, tepelného nebo elektrického (dálkového) povelu umožní mechanismus samočinně uzavření listu klapky a tím zabrání šíření požáru nebo kouře. Po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti opětovnému otevření. Mechanicky se klapka spouští především při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna manuálně. K tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72 °C s tolerancí cca 1,5 °C po dobu 30 až 60 sekund, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky.

Požární klapka do výbušného prostředí se servopohonem typu Schischeck ExMax-15BF, který list klapky uzavře n základě elektronického nebo tepelného impulsu. Součástí servopohonu je tepelný senzor Fire Safe, který při dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72 °C s tolerancí cca 1,5 °C spustí servopohon a uzavře list klapky. V servopohonu jsou integrovány dva pevné mikrospínače pro určení koncové polohy listu „ZAVŘENO / OTEVŘENO“.

Zašlete nám poptávku info@ventilatory.net nebo nás kontaktujte telefonicky: 417 565 655 Zaslat poptávku

novy