Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Kapsové filtry F6

 

Kapsové filtry F6

- filtrační třída F6 dle EN 779, filtry jsou určeny pro záchyt částic 1-3 mikronů, účinnost dle EN 779 60-80%
- velká filtrační plocha, dlouhá životnost, vysoký výkon zajištěný technologií distančního šití

- provozně stálé a bezpečné filtrační médium ze syntetických vláken (i pro 100% vlhkost)
- velká filtrační plocha, dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty
- lze dodat i v antistatickém provedení, do prostorů s nebezpečím výbuchu zóna 2, zóna 1, zóna 0, (ČSN EN1127-1)

- maximální teplotní odolnost pro kovový rám je 100°C
- maximální teplotní odolnost pro plastový rámje 75°C

Popis kapsových filtrů

Kapsové filtry jsou vyrobeny ze syntetických meltblown vláken, vytvářejících progresivní filtrační strukturu. Ve spojení s výkonnými předfiltry a moderní technologií distančního šití, umožňují výbornou akumulaci prachových částic.Velká filtrační plocha a úpravy pro její 100% využití zaručují prodlouženou životnost filtrů. Filtr je zařazen dle DIN 53438 do požární třídy K2/F2 (kov) a K1/F1(plast).

Varianty kapsových filtrů

Dodáváme rozměry rámů a kapes dle požadavků zákazníka. Filtry vyrábíme s plastovým (celospalitelným) nebo kovovým rámem. Antistatické provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu.

Možnosti použití kapsových filtrů

Pro zachycení a zadržení jemnějších částic, které prošly primárním filtrem, například částice o průměru menším než 5 mikronů. Tyto částice (0,5 – 5 mikronů) způsobují největší škody na vzhledu budov a mají škodlivý vliv na strojní, tlakové zařízení atd. Obvykle se používají jako sekundární filtry ve vícestupňových systémech filtrace, kde prodlužují životnost finálních filtrů.

Výměna a likvidace kapsových filtrů

Z důvodu úspory nákladů na energie by se neměla překračovat doporučená tlaková ztráta 450 Pa. Použité filtry doporučujeme likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním, kovové části využít ke druhotnému zpracování.