Select your country
Ceny s DPH bez DPH

Kapsové filtry F6

 

Kapsové filtry F6

- filtrační třída F6 dle EN 779, filtry jsou určeny pro záchyt částic 1-3 mikronů, účinnost dle EN 779 60-80%
- velká filtrační plocha, dlouhá životnost, vysoký výkon zajištěný technologií distančního šití

- provozně stálé a bezpečné filtrační médium ze syntetických vláken (i pro 100% vlhkost)
- velká filtrační plocha, dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty
- lze dodat i v antistatickém provedení, do prostorů s nebezpečím výbuchu zóna 2, zóna 1, zóna 0, (ČSN EN1127-1)

- maximální teplotní odolnost pro kovový rám je 100°C
- maximální teplotní odolnost pro plastový rámje 75°C

Popis kapsových filtrů

Kapsové filtry jsou vyrobeny ze syntetických meltblown vláken, vytvářejících progresivní filtrační strukturu. Ve spojení s výkonnými předfiltry a moderní technologií distančního šití, umožňují výbornou akumulaci prachových částic.Velká filtrační plocha a úpravy pro její 100% využití zaručují prodlouženou životnost filtrů. Filtr je zařazen dle DIN 53438 do požární třídy K2/F2 (kov) a K1/F1(plast).

Varianty kapsových filtrů

Dodáváme rozměry rámů a kapes dle požadavků zákazníka. Filtry vyrábíme s plastovým (celospalitelným) nebo kovovým rámem. Antistatické provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu.

Možnosti použití kapsových filtrů

Pro zachycení a zadržení jemnějších částic, které prošly primárním filtrem, například částice o průměru menším než 5 mikronů. Tyto částice (0,5 – 5 mikronů) způsobují největší škody na vzhledu budov a mají škodlivý vliv na strojní, tlakové zařízení atd. Obvykle se používají jako sekundární filtry ve vícestupňových systémech filtrace, kde prodlužují životnost finálních filtrů.

Výměna a likvidace kapsových filtrů

Z důvodu úspory nákladů na energie by se neměla překračovat doporučená tlaková ztráta 450 Pa. Použité filtry doporučujeme likvidovat pyrolýzním spalováním ve spalovnách nebo skládkováním, kovové části využít ke druhotnému zpracování.

novy