Proč to nefunguje?

Nejdříve trochu teorie. Výkon ventilátoru je určen dvěma schopnostmi a to schopností překonat tlakový odpor větrací soustavy (tzv. tlakovou ztrátu potrubí, mřížek a klapek) a schopností dopravit určité množství vzduchu (pro odvětrání wc je například předepsáno množství 50 m3/h). Závislost mezi oběma schopnostmi je nepřímo úměrná (čím větší odpor větrací soustavy, tím menší množství dopravovaného vzduchu). Nefunkčnost ventilace tedy může mít dvě hlavní příčiny:

1. PŘÍČINA: Zvolen nevhodný ventilátor

 • Je zvolen ventilátor s nízkým vzduchovým výkonem tzn., že ventilátor jen obtížně překonává odpor větrací soustavy a dopravované množství vzduchu je nižší než požadované nebo dokonce neznatelné.
 • Je zvolen ventilátor, jehož vzduchový výkon je značně zmenšen průžinovou zpětnou klapkou, která tvoří součást ventilátoru. Mechanický odpor a tlaková ztráta klapky zvyšují celkouvou tlakovou ztrátu větrací soustavy a průtok vzduchu rapidně klesá. Tato okolnost není výrobci někdy udávána.

2. PŘÍČINA: Nevhodná montáž axiálního ventilátoru zvyšující tlakové ztráty větrací soustavy

 • Axiální ventilátory jsou nevhodně použity pro dlouhé potrubí s mechanickou zpětnou klapkou, koleny a vnějšími mřížkami, což dohromady představuje větrací soustavu s velkou tlakovou ztrátou.
 • Nedostatečný přívod vzduchu do větrané místnosti (vzduch který z místnosti odvedeme musíme nahradit čerstvým vzduchem). Pokud nezajistíme přívod vzduchu do místnosti, například větrací mřížkou ve dveřích, nelze ani žádný vzduch odvést.

Jak najít vhodný ventilátor?

V současné době lze na trhu nalézt různé kategorie ventilátorů v různých cenových relacích, s odlišnou úrovní zpracování a výbavou.

Malé axiální ventilátory pro hobby prodejny

Jedná se většinou o ventilátory s kratší záruční lhůtou a nízkou cenou, na první pohled jsou patrné některé znaky:

 • malé rozměry papírového obalu
 • čsto velmi malé rozměry ventilátoru
 • úsporná konstrukce ventilátru s minimem konstrukčních dílů
 • na pohledových předních mřížkách jsou mnohdy patrné montážní šrouby nebo otvory pro ně, různé viditelné popisy a typové štítky, což někdy může rušit vzhled přístroje
 • často jsou vyrobeny z měkkého plastu, takže při montáži do stěny může dojít i k deformaci trubky ventilátoru a blokování oběžného kola (to lze vyzkoušet i prostým zmáčknutím trubky ventilátoru rukou), někdy výrobci používají jakostní resistentní plasty
 • mnohdy schází i důležité součástky, jako jsou odlehčovací kabelové svorky, zabraňujjící vytržení kabelu ze svorkovnice
 • výkon ventilátoru bývá někdy nižší a ventilátory bývají pak vhodné pouze pro větrání přímo přes stěnu
 • pokud jsou ventilátory určené pro stropní montáž vybavy věstavěnou mechanickou pružinovou zpětnou klapkou, je nutno vyzkoušet, jestli se klapka ventilátoru po zapnutí ventilátoru tlakem vzduchu vůbec otevře /pokud se klapka otočená ke stropu při zapnutí ventilátoru vůbec neotevře, může být použití ventilátoru v této poloze problematické)
 • vrtule ventilátoru nebývá pojištěna proti sklouznutí z hřídele motoru planžetovou pružinou (k uvolnění může dojít např. po dlouhodobé tepelné námaze plastu)
 • po stáhnutí vrtule z hřídelky motoru se většinou objeví přímo vinutí motoru s vodiči bez další přídavné izolace proti vodě nebo krytu motoru proti stékajícímu kondenzátu

Malé axiální ventilátory pro velkoobchody elektro

Jedná se většinou o ventilátory s požadavkem na delší záruční lhůtu vzhledem k nasazování na investičních akcích, s mírně vyšší cenou, na první pohlde jsou patrné některé znaky:

 • standardně větší rozměry papírového obalu s plnobarevným potiskem
 • celkově větší rozměry ventilátoru
 • robustní konstrukce ventilátoru obsahující všechny díly s ohledem na funkčnost a estetiku přístroje
 • často jsou vyrobeny z tvrdého odolného plastu, takže při montáži do stěny může jen obtížně dojítk deformaci trubky ventilátoru a blokování oběžného kola (to lze vyzkoušet i prostým zmáčknutím trubky ventilátoru rukou)
 • na pohledových předních mřížkách nejsou nikdy patrné šrouby nebo otvory pro ně nebo typové štítky, které by rušily vzhled přístroje
 • nikdy neschází důležité součástky, jako jsou např. odlehčovací kabelové svorky, zabraňující vytržení kabelu ze svorkovnice
 • výkon ventilátoru i výkon motorku bývá často vyšší než u kategorie hobby a ventilátory bývají použitelné i pro hladké rovné větrací potrubí s délkou do několika metrů (nikdy však pro potrubí s několika pravoúhlýmy koleny)
 • pokud jsou ventilátory vybaveny vestavěnou mechanickou pružinovou zpětnou klapkou nebo žaluziovou samotížnou klapkou, je nutno vyzkoušet:
 • jestli se klapka po zapnutí ventilátoru tlakem vzduchu vůbec otevře (pokud se klapka otočená ke stropu při zapnutí ventilátoru vůbec neotevře, může být použití ventilátoru v praci problematické)
 • jestli se jednotlivé lamely žaluziové samotížné klapky nemohou při stropní montáži střidavě překlopit na různé strany, čímž by se stala zpětná klapka nefunkční.
 • po stáhnutí vrtule z hřídelky motoru se často obejví kryt motoru, který zabraňuje stékaní kondenzátu do vinutí motoru, spíše výjimečně kryt schází a je vidět holé vinutí motoru
 • vrtule ventilátoru bývá pojištěna proti sklouznutí z hřídele motoru planžetovou pružinou (k uvolnění by jinak mohlo dojít např. po dlouhodobé tepelné námaze plastu)

Malé axiální ventilátory pro náročnější aplikace v investiční výstavbě, s nároky na delší záruční lhůtu

Na první pohled jsou patrné některé znaky:

 • ventilátory se vyznačují kladnými vlastnostmi dříve popsané kategorie malých axiálních ventilátorů pro velkoobchody a elektro
 • navíc málokdy využívají mechanické zpětné klapky způsobujícíí tlakové ztráty v potrubí a zmenšující tím účinnost větrání
 • většinou používají bezeztrátové automatické elektricky ovládané zpětné klapky, poháněné lineárním pohonem (listy klapky se po zapnutí ventilátoru elektrickým pohonem otočí rovnoběžně s proudícím vzduchem a nesnižují vzduchový výkon ventilátoru)
 • většinou mají kontrolku provozu

Jak správně naistalovat malý axiální ventilátor? Případ montáže na stěnu

Použití a instalace malých nástěnných axiálních ventilátorů jsou omezeny vlastnostmi těchto ventilátorů:

 • Axiální ventilátory poskytují velmi nízký dopravní tlak (ten je u větracích zařízení potřebný k překonání tlakových ztrát potrubí, mřížek nebo klapek). U zde uváděných ventilátorů dostahuje cca 10-20 Pa.

Z toho důvodu lze tyto ventilátory montovat výlučně přímo na stěnu záchodu nebo koupelny s výfukem přes stěnu do volného prostoru. Jedinou tlakovou ztrátou, kterou musí v tomto případě ventilátor překonat, je vnější mřížka nebo venkovní klapka a cca 0,5 m vzduchotechnického potrubí. Nikdy nesmíme zapomenout na přívod vzduchu do místnosti (například dveřní mřížkou).

Montážní komplet č. 1:

 • ventilátor
 • potrubí
 • venkovní mechanické klapky

Montážní komplet č. 2:

 • ventilátor
 • zpětná pružinová ztrátová klapka
 • potrubí
 • venkovní mřížky

Montážní komplet č. 3:

 • ventilátor s automatickou elektrickou žaluzií
 • potrubí
 • venkovní mřížka umožňující instalaci síťky proti hmyzu

Případ montáže do krátkého potrubí

Jak bylo již v předchozím textu zmíněno, malé axiální ventilátory nejsou pro uvedený způsob montáže příliš vhodné. Například při namontování ventilátoru do 2 m dlouhého ohebného flexo potrubí s dvěma 90° koleny a venkovní mřížkou činí právě tlak potřebný k překonání tlakové ztráty potrubí a mřížky 20 až 25 Pa. To znamená, že v tomto článku uvedené ventilátory neprotlačí takovým systémem ani m3 vzduchu.

Pokud je nutno přesto použít větrací potrubí použijeme vždy pokud možno:

 • hladké potrubí s nízkým hydraulickým odporem (čím drsnějsší je vnitřní povrch potrubí avyšší rychlost vzduchu, tím více vzrůstají tlakové ztráty a klesá účinnost větrání)
 • nepoužijeme ventilátor s mechanickou pružinovou ztrátovou klapkou ale ventilátor s bezeztrátovou elektrickou žaluzií
 • použijeme venkovní mřížku s mlou tlakovou ztrátou
 • pokud je potrubí dlouhé, použijeme raději radiální ventilátor s dostatečným tlakem.

Pro případné konzultace a dotazy využijte kontaktní formulář nebo zavolejte přímo odbornému prodavači pomocí kontaktů uvedených na stránkách našeho internetového obchodu.