Evropská unie prostřednictvím směrnice Ecodesign Directive 2009/125/EC (směrnice ErP) vytvořila rámec k nastavení požadavků na ekologické projektování u produktů spotřebovávajících elektrickou energii. Účelem směrnice „Ecodesign“ je zlepšení environmentálních vlastností produktů v průběhu celého jejich životního cyklu pomocí integrace aspektů ochrany životního prostředí již od fáze projektování produktů a jejich harmonizace s technickými a ekonomickými faktory.

Tato směrnice je součástí cílů „20-20-20“, jejichž účelem je dosáhnout zvýšení energetické účinnosti o 20% a navýšení podílu energie vyráběné z obnovitelných zdrojů o 20% do roku 2020. Tato směrnice bude mít vliv na mnoho produktů, včetně televizí, ledniček a ventilátorů.

Implementace směrnice ErP

Od 1. ledna 2013 budou muset ventilátory s elektrickým příkonem v rozmezí 125 W a 500 W dosahovat předepsaných hodnot minimální účinnosti.

Od 1. ledna 2015 vstoupí v platnost vyšší hodnoty předepsané minimální účinnosti.

Tato opatření se dotknou všech typů ventilátorů s výjimkou ventilátorů s určitými specifickými vlastnostmi (zejména skříňové ventilátory, střešní ventilátory a ventilátory používané v prostředí ATEX nebo v prostředí s vysokými teplotami atd.). Ventilátory, které nebudou v roce 2013 a 2015 dosahovat účinnosti předepsané směrnicí ErP, nebudou moci být prodávány na evropských trzích.

Snažíme Vás informovat nejenom o důsledcích směrnice ErP na naše produkty, ale také o přínosech, které tato směrnice bude mít. Zajišťování dobré kvality vnitřního klimatu bude při použití širokého portfolia produktů společnosti daleko snazší a levnější. Provádíme rovněž úpravy našeho internetového obchodu tak, aby obsahovaly potřebné údaje stanovené novým předpisem.

ErP - vykonnostni krivky - graf

Jaké informace jsou u ventilátorů vyžadovány směrnicí ErP?

• kategorie měření použitá ke stanovení energetické účinnosti (A-B-C-D)
• kategorie energetické účinnosti (statický nebo celkový tlak)
• stupeň energetické účinnosti v bodu optimální energetické účinnosti
• informace o tom, zda výpočet účinnosti ventilátoru předpokládá použití regulátoru otáček a zda je regulátor integrován do ventilátoru
• výkon v bodu s optimální energetickou účinností
• příkon, průtok, tlak (statický nebo celkový) a otáčky za minutu v bodu s optimální energetickou účinností
• specifický poměr

Výkonnostní křivky: HCFB/HCFT

HCFB/4-500 - charakteristika vykonu

Psf statický tlak v mmWG a Pa
Q objem vzduchu v m3/h a m3/s
Pg pokles tlaku způsobený ochranným krytem ventilátoru v Pa
SFP měrný výkon ventilátoru v W/m3/s
MC kategorie měření
EC kategorei energetické účinnosti
VSD regulace otáček: dodávána s ventilátorem
SR specifický poměr
η [% ] celková účinnost
N účinnost
[kW] výkon na hřídeli
[m3/h] průtok vzduchu
[Pa] statický tlak
[RPM] otáčky za minutu

Pracovní bod u všech typů axiálních ventilátorů je nutno vždy zvolit tak, aby byl dostatečně vzdálen od nepovolené oblasti a to v pravé části grafu za přerušovanou čarou. Při provozování axiálního ventilátoru v nepovolené nestabilní oblasti je oběžné kolo periodicky namáháno parazitními momenty, což může vést k poruše ventilátoru.

Označení CE

Produkty musí splňovat požadavky na ekologické projektování stanovené směrnicemi a musí být označeny značkou CE a dalšími údaji, aby mohly být uvedeny do volného oběhu na vnitřním trhu Evropské unie. Striktní uplatňování stanovených předpisů je nutné ke snížení dopadů regulovaných elektrických produktů na životní prostředí a k zajištění spravedlivého konkurenčního prostředí.
Produkty, které nesplňují požadavky směrnice ErP, nemohou být označeny značkou CE.