Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem , vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66.

Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před
vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

IP 0x

Nechráněno

IP 1x

Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.

IP 2x

Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.

IP 3x

Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.

IP 4x

Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.

IP 5x

Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.

IP 6x

Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

IP x0

Nechráněno

IP x1

Svisle kapající

IP x2

Kapající ve sklonu 15°

IP x3

Kropení, déšť

IP x4

Stříkající

IP x5

Tryskající

IP x6

Intenzivně tryskající

IP x7

Dočasné ponoření

IP x8

Trvalé ponoření

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných
částí udávané přídavným písmenem:

A

Chráněno před dotykem hřbetem ruky - sonda dotyku je koule.

B

Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru 12mm a délky 80mm.

C

Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5mm a délky 100mm.

D

Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1mm a délky 100mm.

* Sonda dotyku musí mít ve všech případech přiměřenou vzdušnou vzdálenost od nebezpečných částí.

Doplňková písmena:

H

Zařízení vysokého napětí

M

Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje).

S

Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje).

V

Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami.

Autor článku: Milan Bureš
Odkaz na původní článek